Park w Zamieniu nie zostanie wpisany do rejestru zabytków

0

LESZNOWOLA Kilka dni temu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wpisania do rejestru zabytków zespołu dworsko-folwarcznego z pozostałościami parku w Zamieniu, o co od lat zabiegało Stowarzyszenie Mieszkańców Nowego Zamienia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie


Postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zespołu w Zamieniu do rejestru zabytków zostało wszczęte na początku 2019 roku. W październiku 2020 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z prośbą o pomoc w ustaleniu przedmiotu ochrony konserwatorskiej i jej zakresu oraz oceny wartości zabytkowych zespołu dworsko-folwarcznego Zamienie. W grudniu 2020 roku NID stwierdził, że „otaczający folwark krajobraz rolniczy uległ całkowitemu przeobrażeniu, zabudowany zespołami wielorodzinnych budynków mieszkalnych osiedla Nowe Zamienie”. Ponadto przeprowadzone przez NID analizy nie potwierdziły istnienia w Zamieniu zespołu dworsko-parkowego, a jedynie folwarku, któremu „niesłusznie przypisuje się cechy rezydencjalne i związane z tym wartości historyczne, artystyczne lub naukowe”.
– W opinii NID brak merytorycznych przesłanek ku temu, aby pozostałość folwarku w Zamieniu wpisać do rejestru zabytków – czytamy w decyzji nr 2/2022, wydanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. Jakuba Lewickiego. Innego zdania było Stowarzyszenie Mieszkańców Nowego Zamienia. Mimo to, po ponownym przeanalizowaniu zebranego materiału, MWKZ stoi na stanowisku, iż na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obecnie zespołu dworsko-folwarcznego z pozostałościami parku. Dodaje też, że podejmując decyzję musi działać zgodnie z przepisami i nie może kierować się założeniem o nadrzędności interesu społecznego nad interesem indywidualnym.
Od decyzji konserwatora wszystkim zainteresowanym stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię