Park w Zamieniu trafił pod skrzydła konserwatora

0

LESZNOWOLA Walka mieszkańców o zachowanie parku w Zamieniu nie poszła na marne. Założenie zostało objęte ochroną prawną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


W środę 31 lipca konserwator wpisał część 17-hektarowego obszaru (teren zielony wraz z czterema budynkami) do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Zielone serce Zamienia zostało tym samym ostatecznie zabezpieczone przed ewentualną zabudową wielorodzinną, której obawiali się mieszkańcy. W zeszłym roku na tym obszarze rozpoczęły się prace przygotowawcze pod kolejne inwestycje. Zniknęło kilkanaście starych drzew. Najokazalszy dąb szypułkowy w ciągu kilku miesięcy całkowicie usechł. Dzięki inicjatywie Roberta Tyszki powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Nowego Zamienia. Na wniosek Stowarzyszenia obszar parku wpisano pod koniec 2018 roku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a potem na jej podstawie w marcu br. do gminnej ewidencji zabytków. Następnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków, który jest kolejnym etapem zabezpieczenia parku. Decyzja konserwatora ma charakter natychmiastowej wykonalności co oznacza, że bez jego zgody i nadzoru nie można prowadzić tu robót budowlanych i podejmować działań, ingerujących w chroniony obszar.
Konserwator zaznaczył, że objęty ochroną teren to dawny folwark, a nie, jak do tej pory uważano, zespół dworsko-parkowy. Niegdyś były to dobra zarządzane przez hrabiego Przeździeckiego, później przeszły na własność Skarbu Państwa, a w końcu Wytwórni Surowic i Szczepionek „Biomed”, która zakończyła swoją działalność w 2004 roku nieodpłatnym zbyciem nieruchomości na rzecz gminy Lesznowola. Powodem były zaległości podatkowe z tytułu użytkowania wieczystego. Obecnie teren jest w większości własnością osób i spółek prywatnych, Skarbu Państwa oraz w niewielkiej części gminy.

NAB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię