Patent honorowego kadeta dla policjanta i żołnierza

5

GÓRA KALWARIA Uroczyste pasowanie uczniów klas mundurowych w Górze Kalwarii było okazją do wręczania Patentu Honorowego Kadeta dla piaseczyńskiego policjanta nadkom. Jarosława Sawickiego oraz dla Dowódcy 61 Batalionu Lekkiej Piechoty w Grójcu ppłk. Janusza Ostrowskiego. Wyróżnienia przyznano w uznaniu za kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw patriotycznych i szacunku dla polskiej tradycji.

Już po raz 10. w rocznicę Nocy Listopadowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, w obecności dyrekcji, kadry pedagogicznej szkoły oraz licznie przybyłych gości odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego na młodszego kadeta. Łącznie do klas mundurowych uczęszcza tu 287 uczniów. A w szkole funkcjonują klasy licealne o profilu Ochrony Granicy Państwowej, Pożarnictwa oraz aż 5 klas o profilu policyjnym.
W trakcie apelu zostały uroczyście wręczone Patenty Honorowego Kadeta, które w tym roku otrzymał piaseczyński policjant nadkomisarz Jarosław Sawicki oraz podpułkownik Janusz Ostrowski Dowódca 61 Batalionu Lekkiej Piechoty w Grójcu. Wyróżnienia zostały przyznane przez Samorząd Szkolny. Jak możemy przeczytać w ich uzasadnieniu, Patent Honorowego Kadeta przyznano jako „Wyraz uznania za kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiej tradycji”.
W słowach podziękowanie nadkomisarz Jarosław Sawicki podkreślił, że przyznanie przez społeczność szkoły tytułu Honorowego Kadeta jest zaszczytem i wyróżnieniem, a odbiera je jako reprezentant funkcjonariuszy z całego powiatu, a szczególnie tych służących w Górze Kalwarii.
Uroczystość była też okazją do wyróżnienia uczennic klasy policyjnej Anny Hagowskiej i Marty Szcześniak, które w uznaniu za doskonałe wyniki w nauce otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wszystkim kadetom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcjonującej realizacji wyznaczonych celów.
źródło: KPP, fot. Marek Szałajski

5 KOMENTARZE

  1. js?
    Brał czynny udział w niszczeniu świadków działalności gazowników-liczników. Daj Boże choć „umiejętności” zachęcania młodzieży do realizacji HONOROWEJ POSTAWY PATRITYCZNEJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię