PCU planuje duże inwestycje. Spółka pozyskała blisko 52 mln złotych dofinansowania

0
fot. Anna Grzejszczyk

PIASECZNO Piaseczno rozpoczyna duże inwestycje związane z rozbudową kompleksu energetycznego. Gmina spółka PCU otrzymała na swoje inwestycje blisko 52 mln złotych dofinansowania. W tym roku planowane jest m.in. wykonanie nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej.

Gmina Piaseczno rozpoczyna program rozbudowy kompleksu energetycznego, w tym produkcji energii elektrycznej oraz pozyskiwania ciepła z oczyszczalni.

– Zapewnienie alternatywnych źródeł ciepła – to są nasze cele, których realizację chcemy rozpocząć w 2022 r. – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nie możemy czekać, wykonujemy ambitny skok do przodu żeby szukać alternatywnych źródeł energii dla miasta.

Ciepłownia stanie się elektrociepłownią

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno planuje dużą inwestycję mającą na celu przekształcenie ciepłowni przy ul. Kusocińskiego 4 w elektrociepłownię. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wysokosprawnej kogeneracji i przyłączenia do ciepłowni kolejnych budynków wymaga sporego nakładu środków. Na wykonanie tych zadań spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w łącznej kwocie 51 731 340,00 zł brutto. Część tych środków (20 786 449,00 zł netto) ma formę pożyczki, drugą część (20 394 667,00 zł netto) PCU otrzymało jako dotację.

– Realizacja całego przedsięwzięcia przewidziana jest do roku 2025. W grudniu ubiegłego roku zarząd spółki PCU podpisał z NFOŚiGW stosowne umowy – informuje Marek Trendel, prezes zarządu PCU Piaseczno.

Nowe osiedla i szkoła skorzystają z miejskiego ciepła

W tym roku w ramach pozyskanych środków spółka planuje wykonać przyłącza sieci cieplnej: do Liceum Ogólnokształcącego i obiektów szkoły Technikum Rolniczego przy ul. Chyliczkowskiej, do budowanych budynków mieszkalnych przy ulicach Kusocińskiego, Puławskiej oraz Jasińskiego, do budynku mieszkalnego przy ul. Strusia 1–3. Planowana jest również wymiana odcinka sieci kanałowej na preizolat w rejonie ulic Generała Okulickiego – Puławska.

W następnych latach w ramach tej inwestycji powstanie nowy obiekt energetyczny (NOE) za PWiK a w nim: wysokosprawna kogeneracja, pompy ciepła na zrzucie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków o mocy 5 MW, akumulator ciepła, spięcie siecią ciepłowniczą NOE z istniejącą siecią cieplną Piaseczna. Z obecnej lokalizacji ciepłowni do NOE zostaną przetransportowane dwa kotły.

Biuro Promocji i Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię