Piaseczno obiecuje pomoc finansową na opłaty za ogrzewanie. Dziś sesja nadzwyczajna!

2

PIASECZNO Burmistrz Daniel Putkiewicz proponuje przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie mieszkańców korzystających z miejskiej kotłowni. To reakcja na dotkliwe podwyżki opłat za ogrzewanie z miejskiej ciepłowni i brak bezpośredniego rządowego wsparcia dla odbiorców systemowego ciepła.

W sytuacji drastycznie rosnących cen gazu, a co za tym idzie konieczności podniesienia stawek opłat przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o., wielu mieszkańców w nowym roku dotknęły podwyżki opłat wynoszące nawet 350 %. Działania rządu ograniczyły się do zamrożenia cen ciepła na poziomie 150 zł za 1 GJ dla wskazanych grup odbiorców do końca kwietnia 2023 r. W taryfie PCU w 2022 roku cena za 1 GJ ciepła wynosiła 52 zł, podczas, gdy w nowej taryfie wynosi 250 zł dla odbiorców, których nie obejmuje rządowa ulga oraz 142 zł dla tych, których ulga dotyczy. Oznacza to więc nadal blisko trzykrotny wzrost stawki. Specjalnego, bezpośredniego wsparcia dla odbiorców ciepła miejskiego rząd nie przewidział, choć z takich rozwiązań korzystają mieszkańcy ogrzewający swoje domy w inny sposób.

Gminne wsparcie dla mieszkańców

W związku z brakiem bezpośredniego rządowego wsparcia dla osób korzystających z ciepła miejskiego, burmistrz Daniel Putkiewicz poprosił Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o przygotowanie zarysu programu wsparcia dla mieszkańców najbardziej dotkniętych podwyżkami. Pomoc finansowa w formie zasiłków specjalnych miałaby trafić do mieszkańców, dla których opłacenie wyższych rachunków jest wyjątkowo trudne – emerytów, rencistów, osób samotnych czy rodzin wielodzietnych.

W budżecie gminy na 2023 rok trzeba jednak znaleźć środki na realizację takiej dodatkowej formy wsparcia mieszkańców. Oznacza to zmniejszenie wydatków z innego gminnego zadania lub zadań. Propozycją burmistrza radni zajmą się podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej na 10 stycznia 2023 r. Rada Miejska zdecyduje o przeznaczeniu dodatkowych środków na celową pomoc finansową dla osób dotkniętych podwyżkami opłat za ogrzewanie z miejskiej kotłowni. Realizacją wsparcia w postaci jednorazowych wypłat zajmie się MGOPS w Piasecznie. Na ten cel ma zostać przeznaczonych 500 tys. złotych. Jeśli potrzeby będą większe, w przyszłości środki na realizację tej pomocy będą mogły zostać zwiększone.

Mieszkańcy mogą też korzystać ze standardowych form pomocy oferowanych przez MGOPS w Piasecznie.

Źródło: piaseczno.eu

2 KOMENTARZE

  1. Opłaty wzrosły dla wszystkich odbiorców miejskiej ciepłowni – dlaczego więc pomoc ma dotyczyć tylko wybranych grup, które i tak są dotowane poprzez podwyżkę emerytury, 13, 14-stą emeryturą, czy 500+ lub inne świadczenia.
    Obniżmy cenę dla wszystkich o ten sam %.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię