Piaseczno w roku 2030. Radni aktualizowali strategię rozwoju

1

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę aktualizującą strategię rozwoju miasta do roku 2030. Pierwsza wersja strategii została przyjęta 12 lat temu i wiele ze znajdujących się niej postulatów zostało już zrealizowanych


Przy budowanym Centrum Edukacyjno-Multimedialnym ma powstać biblioteka i sala widowiskowa

– Sporo celów i głównych kierunków wciąż jest aktualnych – zastrzega wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Uaktualnienie strategii polegało m.in. na dostosowaniu jej do lokalnego programu rewitalizacji. Zmieniła się także część poświęcona komunikacji, ponieważ nowe przebiegi zyskały drogi S7, 721 i 722, a dodatkowo pojawił się pomysł innego wykorzystania niż do tej pory linii siekierkowskiej oraz kolejki wąskotorowej, która mogłaby pełnić funkcję transportową.

Ważne założenia pozostały bez zmian

Strategia rozwoju została podzielona na kilka rozdziałów, określających poszczególne priorytety. Jednym z nich jest zapewnienie na terenie gminy warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Aby to było możliwe szczególną wagę należy przywiązywać do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania, promowania gminy jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo, rewitalizowania obszarów poprzemysłowych czy wspierania innowacyjnych firm. W strategii jest także mowa o stałym monitorowaniu poziomu zatrudnienia, współpracy z sektorem edukacji i wspieraniu osób niepełnosprawnych. Sporo miejsca poświęcono w końcu partnerstwu publiczno-prywatnemu, do którego samorządy cały czas podchodzą bardzo ostrożnie.

Nowe oblicze miasta z poszanowaniem środowiska naturalnego

Sporo miejsca zajmują w dokumencie także ład przestrzenny i ochrona środowiska. Zakłada on aktualizację planów zagospodarowania i wzmocnienie roli architekta miasta. Cały czas aktualny jest też pomysł wyremontowania linii wąskotorówki oraz jej stacji na terenie miasta, gdzie miałaby powstać hala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Pojawia się także wzmianka o konieczności rewitalizacji obszaru „Nadarzyńska”, obiektu „Stara Mleczarnia” przy nowo budowanej szkole, „Domu Zośki”, „Poniatówki” czy miejskiego targowiska. Planowana kilka lat temu modernizacja skweru Kisiela właśnie jest realizowana, z kolei rozwój usług i handlu w śródmieściu ma spowodować wprowadzenie płatnych parkingów, co może nastąpić jeszcze w tym roku (rada miejska zdecydowała o utworzeniu strefy kilka tygodni temu). Inne postulaty, które są obecnie realizowane, to utworzenie nowych przestrzeni publicznych i wzmocnienie nasadzeń zieleni oraz utworzenie nowych parków, m.in. w Zalesiu Górnym i Złotokłosie. Dokument zakłada także ciągły rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, wsparcie wymiany ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę sieci ścieżek rowerowych oraz budowę parkingów P&R.
Nie zapomniano o tegorocznych problemach ze smogiem. W dokumencie znalazły się bowiem wzmianki dotyczące koncepcji „zielonych dachów”, „żyjących ścian” oraz postulat uwzględniający konieczność monitorowania jakości powietrza.

Żeby wszystkim żyło się lepiej

Strategia przewiduje także ciągłą poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzmacnianie roli straży miejskiej, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, modernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest w niej także mowa o zorganizowaniu izby wytrzeźwień dla mieszkańców oraz zabezpieczeniu miejsc dla bezdomnych zwierząt. Odpowiedzią na podtopienia, które nawiedziły miasto 7 lat temu są natomiast plany modernizacji głównych cieków i mostów, z których wiele zostało już zrealizowanych.
Sporo miejsca poświęcono też budowie i modernizacji dróg, w tym S7, 79 czy 722. Niektóre z tych inwestycji już się rozpoczęły, inne „ruszą” prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat. Modernizacja czeka w przyszłości miejskie targowisko i centrum miasta. W planach jest natomiast cały czas wprowadzenie systemu roweru miejskiego, co może nastąpić już w przyszłym roku.
Inne ciekawe projekty, które znalazły się strategii to budowa biblioteki z salą widowiskową przy Centrum Edukacyjno-Multimedialnym, przebudowa budynku starej plebanii, czy remont starej strażnicy OSP (gmina ostatnio analizowała propozycje młodych architektów). W planach jest także utworzenie Centrum Sztuki Józefa Wilkonia, budowa w mieście stałej sceny letniej czy budowa nowego centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Chyliczkowskiej z basenem i halą widowiskowo-sportową. Samorząd myśli także o dalszej rozbudowie stadionu miejskiego oraz inwestycjach w szkoły, z których najważniejsza jest w tej chwili chyba budowa nowej podstawówki w Julianowie.

Budowanie lokalnej tożsamości

Gmina chce przywiązywać ludzi do miejsca, w którym żyją, promować lokalne produkty turystyczne, czy czerpać z potencjału znanych mieszkańców miasta. – Chcemy zaangażować jak najwięcej osób w życie publiczne – nie ukrywa wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Dlatego liczymy na zaangażowanie młodzieżowej rady gminy oraz rady seniorów. Chcemy, aby razem z nami współdecydowały o rozwoju gminy.

Tomasz Wojciuk

1 KOMENTARZ

  1. Przydałoby się kino, club i odkryty basen taki z prawdziwego zdarzenia, Aquapark. Piaseczno jest pełne dzieci, szybko by się zwróciły takie inwestycje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię