Piaseczyńscy policjanci podsumowali rok 2017

0

POWIAT PIASECZYŃSKI Piaseczyńscy policjanci podsumowali rok 2017. W rocznej odprawie kadry kierowniczej wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń, a także przedstawiciele samorządu oraz prokuratury

Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji Garnizonu Stołecznego. W piątek odbyła się także w Piasecznie. Omawiano wyniki oraz efekty służby osiągnięte przez policjantów wszystkich pionów i komórek organizacyjnych.
Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł.insp. Robert Chmielewski, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na odprawę i zaprosił do wysłuchania i obejrzenia multimedialnej prezentacji.
W pierwszej części prezentacji omówione zostały efekty pracy policjantów pionu prewencyjnego. Podczas swojej wypowiedzi podinsp. Robert Pach zwrócił między innymi uwagę na interwencje podejmowane przez policjantów, czas reakcji na zdarzenie i pracę profilaktyczną. Trudnym tematem pozostaje nadal bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wciaż bardzo wysoka jest liczba wypadków i kolizji, a przede wszystkim liczba ofiar śmiertelnych, których odnotowano 15 w 86 wypadkach, do których doszło w 2017 roku.

Kolejną cześć policyjnej prezentacji omówił naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego podkom. Piotr Wcisło, dziękując wszystkim policjantom podległym piaseczyńskiej komendzie, a w szczególności dochodzeniowcom za wytrwałą pracę w jak najlepszym realizowaniu czynności służbowych, w tym również w prowadzonych sprawach i postępowaniach. Serdeczne podziękowania podkom. Piotr Wcisło skierował do śledczych z piaseczyńskiej prokuratury, dziękując za wsparcie dla procesu wykrywczego.

W podsumowaniu Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski podkreślił wagę działalności profilaktyczno-edukacyjnej oraz zaangażowanie policjantów podczas codziennej służby. Jako przykład podał funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego i służby dyżurnej, którzy w sierpniu eskortowali do szpitala rodziców jadących z dzieckiem na pilny zabieg przeszczepu. Gdyby nie policyjna pomoc na operację mogłoby być za późno. Działania te zostały docenione zarówno przez naszych przełożonych, jak i społeczeństwo.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, który przedstawił tegoroczne priorytety Komendanta Stołecznego Policji, jakimi są między innymi dalsze propagowanie wśród społeczeństwa Krajowej Mapy Zagrożeń, jeszcze większe zaangażowanie dzielnicowych w pracy na rzecz mieszkańców, a także poinformował o planach modernizacji posterunku policji w Prażmowie i modernizacji komisariatów w Górze Kalwarii i Tarczynie.

Komendant Włodzimierz Pietroń w imieniu Pana Komendanta Stołecznego Policji podziękował piaseczyńskim policjantom za bardzo dobrą służbę oraz ciekawe przedstawienie prezentacji wyników. W swojej wypowiedzi podkreślił olbrzymie zaangażowanie policji w przedsięwzięcia i zabezpieczenia prewencyjne, które miały miejsce w 2017 roku, na terenie garnizonu warszawskiego z udziałem policjantów podległych Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

AB/KPP w Piasecznie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię