Piaseczyńska biblioteka stanie się bardziej dostępna

1

PIASECZNO Dzięki udziałowi w projekcie „Kultura bez barier” realizowanemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biblioteka Publiczna w Piasecznie będzie się od tego roku stopniowo stawać coraz bardziej otwarta – zarówno na potrzeby seniorów, jak i osób niepełnosprawnych

Piaseczyńska biblioteka uzyskała grant w kwocie 197 600 złotych, którego wdrożenie wiązać się będzie ze sporymi zmianami na korzyść w funkcjonowaniu placówki.

Naszym głównym celem jest nawiązanie szerszej współpracy ze środowiskiem senioralnym oraz z osobami z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Urszula Bąkowska, Specjalistka ds. promocji i jednocześnie Koordynatorka dostępności w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. – Dzięki pozyskanym środkom poprawie ulegnie, między innymi, dostęp do zbiorów biblioteki z wykorzystaniem książkomatu, a także poszerzeniu ulegnie oferta wydarzeń otwartych i dostępnych.

W ramach programu zakupione zostaną książki z dużą czcionką (300 sztuk), kody do ebook (rocznie 152 sztuki) oraz aplikację do audiobooków, a pracownicy biblioteki przejdą odpowiednie szkolenia mające uwrażliwić ich na perspektywę, wymagającego bardziej indywidualnego podejścia, odbiorcy. Na terenie placówki pojawić się ponadto mają krzesło ewakuacyjne i środki wspierające komunikowanie się – dostęp online do tłumacza polskiego języka migowego oraz pętla indukcyjna na salę widowiskową w bibliotece głównej i pętle stanowiskowe w poszczególnych filiach. Osoby niepełnosprawne będą mogły też liczyć na szerszą współpracę w zakresie prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań, koncertów oraz lepszą informację o tym co dzieje się w bibliotece. Oferta placówki będzie teraz przygotowywana dodatkowo w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania.

W ramach programu planowane są także konkretne wydarzenia – po trzy warsztaty (z wykorzystaniem nowych tabletów), spotkania autorskie i koncerty oraz wystawa z wernisażem (projekt fotograficzny z partnerami).

Dla całego naszego zespołu to duże wyzwanie, ale też radość, że możemy rozwijać naszą bibliotekę w kierunku coraz lepszej dostępności – podsumowuje Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Grzegorz Tylec

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię