Piaseczyńska Rada Kobiet już działa!

2

PIASECZNO W czwartek 11 kwietnia w Przystanku Kultura odbyło się pierwsze posiedzenie Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Oprócz poznania składu nowego organu opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wyłonione zostały również jego władze

Przewodniczącą Piaseczyńskiej Rady Kobiet została Ewa Kacak-Niemczuk, jej zastępczynią – Joanna Długosz, a na funkcję sekretarza – Karolina Kwiatoń. Proces powstania rady zainicjowała obecna przewodnicząca.
– Moje rozmowy na ten temat z panią Ewą trwały już od kilku miesięcy, a po wyborach samorządowych w 2018 roku dołączył do nich również pan burmistrz Daniel Putkiewicz – wspomina Beata Stanisława Walczak, radna miejska.
Najpierw stworzono statut, dyskutując jednocześnie o utworzeniu nowego organu na forum Stowarzyszenia „Tuż Obok” (działającego obecnie jako Stowarzyszenie „Inicjatywa Kobiety Piaseczno“), po czym przeprowadzony został nabór do Piaseczyńskiej Rady Kobiet – powołanej oficjalnie do życia 8 marca.
Piaseczyńska Rada Kobiet składać się może maksymalnie z 21 kobiet, w tym przedstawicielek: starostwa powiatowego, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, centrum kultury, powiatowego urzędu pracy, rady miejskiej, burmistrza oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji kobiecych. Jej kadencja trwa trzy lata, rada pełni funkcje doradcze, konsultacyjne i inicjatywne, a wszystkie członkinie pracują w niej charytatywnie. Posiedzenia organu są otwarte – każdy chętny może więc wziąć w nich udział i z nią współpracować.

Grzegorz Tylec

Liczymy na współpracę

Z Ewą Kacak-Niemczuk, przewodniczącą Piaseczyńskiej Rady Kobiet, rozmawia Grzegorz Tylec

Dlaczego zdecydowała się pani kandydować na przewodniczącą Rady Kobiet?

Działam społecznie od 18 lat. Jestem jedną z inicjatorek powołania Rady Kobiet w Piasecznie i jedną z założycielek Inicjatywy Kobiety Piaseczno. Aktywnie wspieram kobiety i walczę o równość szans bez względu na płeć. Zabiegałam o powstanie Piaseczyńskiej Rady Kobiet, z którą pragnę wspierać tworzenie Piaseczna jako miejsca przyjaznego jego mieszkankom. Ponadto ukończyłam studia na AGH w dziedzinie Zarządzanie z tytułem mgr inż. oraz studia podyplomowe na SGH w zakresie Zarządzania Kompetencjami i Doradztwa Zawodowego. Na temat zarządzania organizacjami wolontaryjnymi napisałam pracę magisterską.

Jakie stawiacie przed sobą cele – te najbliższe i te w dłuższym okresie czasu?

Celem działania rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie kobiecej perspektywy świata w gminie Piaseczno. Tegoroczne priorytety naszej działalności chcemy ustalić na najbliższym zebraniu. Aktualnie skupiamy się na opracowaniu projektu do budżetu obywatelskiego. Pan Burmistrz zapowiedział również skierowanie do nas zapytań w kilku sprawach. Nie zdradził jeszcze szczegółów.

Powołanie rady wzbudziło pewne kontrowersje. Czy może pani wyjaśnić dlaczego ten organ jest ważny i potrzebny?

Piaseczyńska Rada Kobiet ma jednoczyć piasecznianki, aby ich życie w naszym mieście było szczęśliwe. Chcemy wspomóc władze miasta w realizowaniu polityki równościowej ze względu na płeć. Wszystkie członkinie pracują w radzie wolontaryjnie i organ ten nie posiada własnego budżetu. Mimo tych ograniczeń, jesteśmy pełne energii do działania i pełne wiary, że wiele dobrego można zdziałać. Cieszymy się z wielu pozytywnych sygnałów, które do nas napływają od mieszkanek i liczymy na konstruktywną współpracę różnorodnymi środowiskami.

2 KOMENTARZE

  1. Równość szans bez względu na płeć, to coś nowego, w sprawie, wszyscy mamy takie same żołądki. Najważniejsze organizować następne stado i to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie.

  2. Przecież w składzie rady gminy zdecydowanie przeważają Panie. Po co kolejne ” ciało” doradcze przy burmistrzu…Brak zaufania dla Pań Radnych?! Bzdetowato to wygląda.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię