Pięć nagród dla Piaseczna

3

PIASECZNO W ostatnich tygodniach Gmina Piaseczno została wyróżniona aż pięcioma nagrodami. Docenione zostały działania m.in. w obszarze ekologii, mobilności, warunków do rozwoju biznesu. Piaseczno zostało też wyróżnione za „Sukces Infrastrukturalny” oraz „Sukces Ekonomiczny” w dobiegającej końca kadencji samorządu.


W trakcie Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w dniach 11–12 października 2023 r. burmistrz Daniel Putkiewicz odebrał dwa wyróżnienia w rankingu dwutygodnika „Wspólnota” – pisma samorządu terytorialnego. Piaseczno zostało wyróżnione spośród miast powiatowych w kategorii: „Sukces Ekonomiczny kadencji 2018–2023” oraz czwarte miejsce w kategorii „Sukces Infrastrukturalny kadencji 2018–2023”.
Rankingi stworzone zostały przez profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w oparciu o szereg kryteriów. W przypadku „Sukcesu Infrastrukturalnego” pod uwagę brane były: wielkość wydatków finansowych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2018–2022, powierzchnia nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców (łącznie w latach 2018–2022), przyrost odsetka liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków (w latach 2017–2022), przyrost odsetka mieszkańców w mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w latach 2017–2021), przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2017–2022, udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022).

foto. Archiwum UMiG Piaseczno

Z kolei w rankingu „Sukces Finansowy” kryterium była zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017–2022. Pod uwagę były brane wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na „Janosikowe”.
Oczywiście takie wyróżnienia zawsze nas cieszą, bo potwierdzają, że podejmowane przez nas działania służą mieszkańcom i są doceniane również w tworzonych w oparciu o obiektywne dane rankingach – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Miasto Przyjazne dla Biznesu

W prestiżowym konkursie miesięcznika „Forbes” Piaseczno zajęło drugie miejsce w rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu wśród miast/gmin liczących od 50 do 149 tys. mieszkańców. Gala wręczenia nagród odbyła się podczas Europejskiego Forum Samorządów Local Trends w Poznaniu 17 października 2023 r.
Przy tworzeniu rankingu wzięto pod uwagę w przeliczeniu na 1000 mieszkańców: liczbę netto rejestracji nowych spółek w danym mieście/gminie (po odjęciu od nowych rejestracji upadłości i wykreśleń z rejestru), liczbę zarejestrowanych spółek zagranicznych oraz saldo migracji spółek (przeniesione do miejscowości minus wyprowadzone z niej). Temu ostatniemu czynnikowi autorzy rankingu przyznali wagę trzy razy wyższą niż pozostałym. Dane dostarczył Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.
Wyróżnienie za mobilności współdzielone
Piaseczno znalazło się też w czołówce rankingu polskich miast najbardziej przyjaznych mobilności współdzielonej. Wśród miast liczących od 30 do 100 tysięcy mieszkańców Piaseczno zajęło drugie miejsce – po Pruszkowie, a przed Słupskiem.

foto materiały prasowe Mobilne Miasto.

Stowarzyszenie Mobilne Miasto wraz z ekspertami warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej zbadało 213 miast – wszystkie, w których w 2022 roku dostępne były samoobsługowe rowery miejskie, systemy hulajnóg elektrycznych, e-skutery i car sharing. Przy opracowywaniu rankingu uwzględniono regulacje miejskie, infrastrukturę, dywersyfikację transportu oraz wykorzystanie danych i nowych technologii. W ten sposób powstał ranking „Tytuł Mobilnego Miasta”, w którym wyróżniono najlepszych. Rankingowi towarzyszy publikacja raportu z wnioskami i rekomendacjami sposobów wspierania zrównoważonej mobilności w polskich miastach. Oceniając miasta, zespół ekspertów uwzględnił kryteria ilościowe i jakościowe. Do tych pierwszych należała różnorodność transportowych usług współdzielenia w mieście oraz gęstość oferty, tj. liczba pojazdów współdzielonych na 1 tys. mieszkańców. Ocena jakościowa dotyczyła otwartości i przyjazności miast wobec rozwiązań mobilności współdzielonej – złożyło się na nią dwadzieścia mierników w czterech obszarach. Pod lupę trafiły m.in. następujące dziedziny: regulacje i polityki miejskie, stan infrastruktury, dywersyfikacja transportu, wykorzystanie danych i technologii związanych z mobilnością współdzieloną.

Nagroda za błękitno-zieloną infrastrukturę

W jubileuszowym, dziesiątym konkursie Eco-Miasto gmina Piaseczno otrzymała wyróżnienie za błękitno-zieloną infrastrukturę. Wyróżnienie zostało przyznane za „dbałość o naturalne siedliska przyrodnicze w tkance miasta oraz za głębokie zrozumienie problemów środowiskowych”. Kapituła konkursu zorganizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa, ośrodek afiliowany przy Programie Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) i Ambasadę Francji, doceniła projekt błękitno-zielonej infrastruktury zrealizowany wzdłuż Traktu nad Perełką na odcinku między ulicami Kościelną i Czajewicza. Inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia efektu ekologicznego, który polegał na ochronie naturalnego siedliska podmokłego towarzyszącego Kanałowi Piaseczyńskiemu zwanemu Perełką. Zrealizowane w 2022 roku prace polegały na uporządkowaniu terenu, usunięciu śmieci, pielęgnacji istniejącej zieleni, uzupełnieniu nasadzeń zgodnych z siedliskiem o powierzchni 500 mkw.

foto materiały prasowe Eco-Miasto

Gmina Piaseczno podczas gali konkursowej otrzymała też nagrodę od jednego z partnerów strategicznych konkursu Eco-Miasto. Firma Nhood Polska przekazała dla naszej gminy 12 000 zł na szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju.

3 KOMENTARZE

  1. te rankingi dotyczą mieszkańców, a nie urzędników. Urzędnicy blokują rozwój firm, donoszą na przedsiębiorców, a większe podatki nie wpływają dzięki nieudolnym urzędnikom, tylko dzięki przedsiębiorczym mieszkańcom. I do tego, żeby się pochwalić wydają publiczne pieniądze na artykuły sponsorowane.

  2. „W ostatnich tygodniach Gmina Piaseczno została wyróżniona aż pięcioma nagrodami”
    ==================================================
    W naszym powiecie jest już inna gmina, która w przeszłości otrzymywała liczne nagrody.

    Zapytam wprost: czy Gmina Piaseczno jest obecnie wyróżniana przy użyciu podobnych metod, jakich używała jej poprzedniczka?

    Jak tak, to władze Gminy Piaseczno powinny się rozglądnąć, czy czasem prokuratura albo jakieś służby nie zaczynają wokół nich krążyć jak wygłodniałe sępy, mając nadzieję na smakowitą wyżerkę 😉

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię