PIASECZNO We wtorek 5 września odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piasecznie. Członków Rady powitał Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski oraz wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.


Celem Rady jest poprawa zatrudnienia w powiecie, dlatego do jej zadań należy inspirowanie działań w tym zakresie. Rada ocenia również sposób gospodarowania środkami Funduszu Pracy oraz wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Kadencja Rady trwa 4 lata. W jej skład wchodzą osoby powoływane przez starostę  spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji  pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Skład Rady w kadencji 2017 – 2021

 1. Bożena Długołęcka-Kaczmarska – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 2. Edmund Osmański – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 3. Jolanta Brzezińska – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
 4. Kinga Krzemińska-Puzio – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Jan Kurzępa – NSZZ „ Solidarność”,
 6. Sławomir Łuczak – Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. Wojciech Kowalczyk – Mazowiecka Izba Rolnicza,
 8. Jacek Arendarski – Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola,
 9. Janusz Bołożuk – Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor,
 10. Beata Kisiel – Gmina Góra Kalwaria,
 11. Arkadiusz Czapski – Gmina Piaseczno,
 12. Arkadiusz Strzyżewski – Powiat Piaseczyński
źródło: piaseczno.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię