Podwyżka za handel na targowiskach

0

TARCZYN Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie opłaty targowej. Będzie obowiązywała wszystkie osoby i podmioty prowadzące sprzedaż produktów na wszelkich bazarach i targowiskach

Opłata targowa nie jest żadną nowością. Dotyczy osób fizycznych i prawnych, które handlują na bazarach i targowiskach zlokalizowanych w miastach. Takie rozwiązanie ma charakter lokalny, wprowadzenie opłaty targowej nie jest wprawdzie obowiązkowe. Obowiązkowe jest jednak uiszczenie jej przez daną osobę lub podmiot, jeśli została wprowadzona uchwałą rady miejskiej. Brak wpłaty skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego. Na ostatniej sesji rady miejskiej radni, większością głosów, zdecydowali się na wprowadzenie tej fakultatywnej daniny.
Warto wiedzieć, że rada gminy może w dowolny sposób naliczać opłatę targową i uzależnić jej wysokość od różnych czynników. Przy ustaleniu stawek opłaty targowej radna miejska w Tarczynie wzięła pod uwagę rodzaj oferowanego towaru (nabiał, drób) oraz wielkość stoiska (w przypadku artykułów rolnych i ogrodniczych, artykułów spożywczych i owoców, artykułów przemysłowych, obuwia i odzieży). Opłata targowa będzie również obowiązywała osoby sprzedające towary, m.in. w ramach wyprzedaży garażowych, np. z samochodu. Terminem jest dzień, w którym jest dokonywana sprzedaż. Opłata będzie pobierana w formie inkasa. Wyznaczonym do tego zadania inkasentom przysługuje 15% pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty targowej.
Zwiększenie kosztów wynosi ok. 10 % – wyjaśnia burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. – Wynika to z coraz większych kosztów utrzymania targowiska. Gmina po opłacie wszelkich obligatoryjnych kosztów wychodzi praktycznie na zero.

Natalia Brzozowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię