Podziękowania dla sołtysów

0

Dzień Sołtysa, który obchodziliśmy 11 marca, był okazją do złożenia podziękowań lokalnym liderom, którzy na co dzień, społecznie, w imieniu mieszkańców pomagają gminie w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów miejscowości.

Gmina Piaseczno jest największą w Polsce gminą miejsko-wiejską, a co za tym idzie w jej skład oprócz miasta wchodzą też 32 miejscowości. Są one równocześnie jednostkami pomocniczymi gminy, na czele których stoją wybierani przez mieszkańców reprezentanci, czyli sołtysi. Specyfika Piaseczna polega na tym, że na obszarach wiejskich mieszka prawie połowa mieszkańców gminy, a w największych miejscowościach jak np. Józefosław ich liczba dochodzi nawet do 10 tysięcy. – Sołtys brzmi co prawda sympatycznie, ale wieś już nie każdemu kojarzy się z wygodą i usługami na wysokim poziomie – mówił na spotkaniu władz miasta z przedstawicielami miejscowości Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza. – W gminie Piaseczno staramy się aby standardy w poszczególnych miejscowościach były jak najbardziej miejskie, bo tego oczekują od nas mieszkańcy. Pomagają nam w tym sołtysi, których rola w koordynacji pewnych działań, monitorowaniu oraz sygnalizowaniu problemów jest nieoceniona – wyjaśniał wiceburmistrz.

Podziękowania sołtysom składał też burmistrz Zdzisław Lis, dla którego spotkanie było równocześnie okazją do podsumowania wspólnych działań na przestrzeni kończących się dwóch jego kadencji w samorządzie. – Niezwykle cenię sobie naszą współpracę i mam bardzo dobre zdanie na temat pracy Sołtysów, mam nadzieję, że Państwo również zauważacie wkład gminy w rozwój waszych miejscowości. W ostatnich latach staraliśmy się przekazywać wam jak najwięcej kompetencji oraz mienie, którym zarządzacie dla dobra wspólnoty. Dziś praktycznie każde sołectwo ma swój plac na którym można się spotykać i organizować wydarzenia, funkcjonują świetlice wiejskie, place zabaw, w większych miejscowościach są też kluby kultury, filie biblioteki czy boiska sportowe, nie mówiąc o szkołach, które również pełnią role integracyjną i dostępne są poza godzinami lekcyjnymi – wyliczał Zdzisław Lis.

Burmistrz podsumował też funkcjonowanie funduszy sołeckich, na które, od kiedy powstały w 2010 roku, gmina przeznaczyła ponad 8 mln zł. – Najcenniejszy w tych funduszach jest sposób wyłaniania zadań do gminnego budżetu. To sami mieszkańcy, poprzez zebrania wiejskie decydują co jest im najbardziej potrzebne – wyjaśniał burmistrz, podkreślając, że rok rocznie wzrasta kwota przeznaczana na ten cel w budżecie gminy. W 2015 roku cały fundusz sołecki wynosił 827 tys. zł, a w 2018 roku jest to już kwota 1,2 mln zł. Podobnie rosły kwoty przeznaczane na konkretne miejscowości, w zależności od liczby mieszkańców, w 2015 roku było to od 10 tys. zł do 35 tys. zł, w tym roku kwoty te wynoszą od 15 tys. zł do 48 tys. zł.

Biuro Promocji i Informacji 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię