Pół miliona do podziału, konkurs dla klubów sportowych

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs projektów na realizację przez kluby sportowe zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r. Nabór wniosków trwa do 19 stycznia 2023 r., do godz. 13.00. Do podziału jest pół miliona złotych.

Otwarty konkurs skierowany jest wyłącznie do klubów sportowych, nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Na realizację projektów w tegorocznym budżecie zarezerwowano 500 tys. zł.

Cele konkursu

Każdy zgłoszony w konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednemu z poniższych celów publicznych:

  • poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
  • zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna do działalności sportowej;
  • pobudzanie kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy Konstancin-Jeziorna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Na co?

Z ewentualnej dotacji kluby sportowe mogą sfinansować lub dofinansować wydatki związane m.in. z: realizacją programów szkoleń sportowych, zakupem sprzętu sportowego, organizacją lub uczestnictwem w zawodach, korzystaniem z obiektów sportowych do celów szkoleniowych, wynagrodzeniem kadry szkoleniowej, a także opieką medyczną zawodników podczas turniejów czy zawodów.

Termin

Projekty (formularz wniosku do pobrania poniżej) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2023 r. do godz. 13.00. Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień i godzinę jego wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię