Powiat przyzna nagrody dla utytułowanych zawodników

0

POWIAT Powiat Piaseczyński planuje przyznanie nagród dla młodych sportowców. Nagrodę finansową może otrzymać zawodnik, który w 2021 roku zajął od 1 do 3 miejsca w zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Zgłoszenia do końca stycznia

Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy, w tym również niepełnosprawni, którzy w roku 2021 zajęli miejsca od 1 do 3 w dyscyplinach i konkurencjach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (mistrzostwa Polski, puchar Polski) lub międzynarodowym (mistrzostwa Europy, puchar Europy, mistrzostwa świata oraz puchar świata). Nagrody przyznawane są również trenerom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (zajęcie I-III miejsca).

Nagrody otrzymują zawodnicy, którzy nie ukończyli 20. roku życia oraz są zrzeszeni w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w uczniowskich klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego i prowadzących działalność na jego terenie.

Nagrody przyznaje się zawodnikom, którzy uprawiają dyscypliny sportu wymienione w wykazie polskich związków sportowych (wykaz, zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ogłasza Minister Sportu i Turystyki), za osiągnięcia w zawodach organizowanych przez te związki.

Nagrody mają charakter pieniężny. Przyznawane są przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego na wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym uczniowskiego klubu sportowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Wniosek kierowany do Starosty Piaseczyńskiego podpisany przez trenera lub przedstawiciela władz klubu powinien zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika/trenera,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • wyszczególnienie osiągnięcia sportowego zgodnego z uchwałą Rady Powiatu, które jest zgłaszane do nagrody,
 • kopie protokołów z wyników zawodów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających zgłaszane osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • oraz (dotyczy także trenerów zgłaszanych do nagrody):
  • adres Urzędu Skarbowego,
  • pesel,
  • nr rachunku bankowego (w przypadku zawodników musi to być rachunek zawodnika, a nie rodzica – jeśli zawodnik nie posiada własnego konta, nagroda zostanie wypłacona w punkcie bankowym w starostwie).

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie do 31 stycznia 2022 r.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dodatkowe informacje: [email protected]

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr XXIII/5/04 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwałą nr XXXI/14/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię