Powiatowy Urząd Pracy dwoi się i troi. Przedsiębiorcy masowo występują o pożyczki

0

PIASECZNO Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie realizuje aktualnie cztery programy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. – Największe zainteresowanie wzbudzają pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – informuje Danuta Świetlik, dyrektorka piaseczyńskiego PUP-u


Liczba bezrobotnych na przestrzeni ostatniego miesiąca wzrosła, ale tak naprawdę nieznacznie. Nie oznacza to jednak, że w Powiatowym Urzędzie Pracy nic się nie dzieje.
– Lawinowo wpływają do nas wnioski w ramach tarczy antykryzysowej – mówi Danuta Świetlik. – O przyznanie pożyczki wystąpiło już ponad 2000 przedsiębiorców. Dotychczas rozpatrzyliśmy nieco ponad 300 wniosków.
W tej chwili PUP realizuje cztery rządowe programy w ramach tarczy antykryzysowej. Pierwszy z nich to pożyczka w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Można ubiegać się o nią od 6 kwietnia, jednak od ostatniego poniedziałku o pieniądze mogą występować także mikroprzedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników. Pożyczka udzielana jest jednorazowo. Jej spłata ma rozpocząć się po 3-miesięcznym okresie karencji, a okres spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy. Co ważne, pożyczka z odsetkami może zostać umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące od jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w firmie, w stosunku do stanu na 29 lutego.
Inne programy mające na celu ochronę zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej przedsiębiorców jak dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne (zarówno dla przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych) nie cieszą się już tak dużą popularnością.
– Na razie w ramach tarczy antykryzysowej mamy do rozdysponowania 16 mln zł – mówi Danuta Świetlik. – Środki te na pewno będą niewystarczające, dlatego wkrótce wystąpię do ministerstwa pracy o ich zwiększenie.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię