Powstaje Strategia Oświaty

1

PIASECZNO Prace nad strategią oświatową dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030 rozpoczynają się w połowie października 2020 roku, od opracowania diagnozy działania systemu oświaty w Gminie Piaseczno.


Organizacja lokalnego sytemu oświaty w taki sposób, aby spełniał oczekiwania mieszkańców to jeden z najważniejszych obszarów działania władz gminy Piaseczno. Współczesny system oświaty staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami, stąd konieczne są w tym zakresie działania przemyślane w perspektywie wielu lat.

– Słuchając wszystkich środowisk oświatowych uznaliśmy za niezbędne opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Piaseczno na najbliższe 10 lat. W proces formułowania Strategii, będą zaangażowani kluczowi interesariusze systemu oświaty tj. nauczyciele, rodzice, uczniowie, urzędnicy, a także osoby zarządzające edukacją, przy wsparciu Instytutu Badawczego IPC sp. z o. o. z Wrocławia – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

CZYTAJ TAKŻE:  Trzeci wynik zakażeń na Mazowszu

Strategia nie jest „gotową receptą na sukces”, jest ona jedynie „ogólnym drogowskazem”, pokazującym najważniejsze do rozwiązania problemy oraz potencjalne szanse, na których powinna być skoncentrowana uwaga w określonych ramach czasowych. – Realizacja działań oraz wdrażanie poszczególnych założeń strategii, będzie przyczyniało się do stałego podnoszenia oferty edukacyjnej oraz umożliwi systematyczną poprawę jakości kształcenia  w gminie Piaseczno – uważa wiceburmistrz.

Do szkół przekazane zostaną narzędzia badawcze w postaci ankiet i scenariuszy, o wypełnienie których poproszeni zostaną rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy. W dalszym etapie rozpoczną się spotkania on-line dedykowane poszczególnym grupom, w których wezmą również udział przedstawiciele wszystkich organów zajmujących się sprawami oświaty na naszym terenie tj. Komisji Oświaty Rady Miejskiej, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Rady Oświatowej a także Centrum Usług Wspólnych oraz jednostek realizującej zadania oświatowe, czyli wszystkich gminnych szkół i przedszkoli.

CZYTAJ TAKŻE:  Piaseczyński raport zakażeń

– Przy sprawnej współpracy całego środowiska oświatowego, na którą bardzo liczymy Strategia będzie gotowa do końca tego roku – deklaruje Hanna Kułakowska-Michalak. Potem dokument zostanie przestawiony Radzie Miejskiej i po podjęciu uchwały, powinien zostać wdrożony od nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021.

Biuro Promocji i Kultury

1 KOMENTARZ

  1. Zamiast kupować budynek na niepotrzebny Dom Kultury w JÓZEFOSŁAWIU, trzeba PILNIE go rozbudować i przerobić na szkołę średnią. Oto strategia doskonała!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię