Powstała Piaseczyńska Rada Seniorów

0
źródło: piaseczno.eu

PIASECZNO Rada Miejska na marcowej sesji powołała Piaseczyńską Radę Seniorów. To realizacja jednej z obietnic burmistrza Zdzisława Lisa wpisanej do programu na obecną kadencję.


Powołanie nowego ciała doradczego zbiega się z rocznicą istnienia 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy, ale również zyska prawo do tworzenia inicjatyw, podobnie jak ma to miejsce w przypadku działającej już czwartą kadencję Młodzieżowej Rady Gminy.

W Piasecznie nie brakuje seniorów

W Piasecznie prawie 20% mieszkańców to osoby 60+ i z każdym rokiem ta grupa będzie się powiększać. W gminie działa kilkanaście organizacji senioralnych, w tym osiem klubów seniora prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący przy Centrum Kultury. Obie organizacje skupiają ponad 800 osób. Również niezależne organizacje jak Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskich, Związek Kombatantów to powszechnie znane organizacje pozarządowe w których działa łącznie ponad 1000 osób.

O seniorach i ich prawie do partycypacji w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących tej grupy mówił w lutym podczas wizyty w Piasecznie Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar – komentuje Krzysztof Kasprzycki koordynujący od początku prace nad projektem uchwały o Radzie Seniorów – Dziś wypełniamy tę lukę i powołujemy do życia ciało doradcze, reprezentujące wszystkie te organizacje i jasno komunikujące potrzeby piaseczyńskich seniorów władzom gminy.

Projekt uchwały o radzie seniorów poparli przedstawiciele organizacji piaseczyńskich zrzeszających seniorów m.in.:

  • Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Piaseczyńskiej,
  • przedstawiciele Klubów Seniora,
  • przedstawiciele fundacji Żyj Aktywnie po 50-tce.

Członkowie tej ostatniej zauważyli, że seniorzy muszą mieć głos w tym, co się dzieje w ich gminie. Przyjęcie uchwały rekomendował również burmistrz Zdzisław Lis.

Mam nadzieję, że ta rada będzie takim konstruktywnym ciałem, które będzie inicjowało różnego rodzaju działania i stanowiło faktyczne ciało doradcze Burmistrza i Rady Miejskiej.

Ostatecznie uchwałę poparło 22 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

O wyborze i kadencji Rady Seniorów

Piaseczyńska Rada Seniorów będzie składać się z 27 członków – w tym dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i Burmistrza. Członków Rady powoła Burmistrz spośród zgłoszonych przez wspomniane fundacje i stowarzyszenia. Taki sposób został zaaprobowany przez przedstawicieli organizacji senioralnych. Na zakończenie kadencji Rady zostanie dokonany przegląd statutu i zostaną zaproponowane ewentualne zmiany w sposobie funkcjonowania Rady. Wybrany sposób powołania członków Piaseczyńskiej Rady Seniorów w równej liczbie spośród wszystkich środowisk senioralnych gwarantuje właściwą reprezentację najważniejszych środowisk.

Kadencja Piaseczyńskiej Rady Seniorów potrwa 3 lata. Jej wybór przewidywany jest na koniec czerwca.

Bardzo się cieszę z decyzji Rady Miejskiej, bo seniorzy zasługują nie tylko na szacunek ale dzięki swojemu doświadczeniu mogą także aktywnie włączać się w kształtowanie naszej lokalnej rzeczywistości – mówił już po głosowaniu Krzysztof Kasprzycki.

20 kwietnia o godzinie 17.30 w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie informacyjne na temat funkcjonowania Rady Seniorów i kierunków jej działań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię