Pracę w urzędzie utrudnia Covid

0

PIASECZNO W urzędzie gminy w Piasecznie z związku z potwierdzonymi przypadkami Covid-19 u pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, obsługa mieszkańców może być utrudniona.

W związku z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 wśród pracowników urzędu, do czasu przeprowadzenia i potwierdzenia badań u pozostałych pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, w wydziałach tych obowiązuje praca zdalna. Obsługa mieszkańców przez te wydziały może być obecnie utrudniona. Po potwierdzeniu wyników badań urząd poinformuje mieszkańców w oddzielnym komunikatem o trybie pracy tych wydziałów.

 

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW
będzie możliwa tylko w zakresie:

 • spraw z zakresu ewidencji ludności: dowody osobiste, meldunki itd. (Wydział WSO)– po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty; zapisy pod numerem telefonu :
  (22) 70 17 600 lub przez internet: system rezerwacji
 • spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego – po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty; zapisy pod numerem telefonu (22) 70-17-637; (zapisywanie nie dotyczy sporządzania aktów zgonu)
 • przyjmowania wpłat (kasa) – bez konieczności umawiania (kolejkomat),
CZYTAJ TAKŻE:  Zbiórka krwi przed urzędem, nie zapomnijcie!

ZAŁATWIANIE INNYCH SPRAW:

 1. za pośrednictwem kanałów elektronicznych (mail: [email protected]; e-puap).
 2. telefonicznie:
 • Wydział Urbanistyki i Architektury – (22) 70-17-551
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – (22) 70-17-553
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej – (22) 70-17-540
 • Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej (22) 70-17-517 lub 518
 • Wydział Finansowy – (22) 70-17-508; (22) 70-17-510
 • Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – (22) 70-17-675 (sprawy Inżynierii ruchu) ; (22) 70-17-656 (sprawy inwestycyjne)
 • Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego – (22) 70-17-686
 • Wydział Inwestycji – (22) 70-17-667 lub (22) 70-17-668
 • Wydział Gospodarki Odpadami – (22) 70-17-532
 • Wydział Spraw Społecznych – (22) 70-17-646
 • Wydział Świadczeń Społecznych – (22) 70-17-581 (w sprawach funduszu alimentacyjnego); 70-17-559 lub 561 (w sprawach świadczeń 500+ i 300+); 70-17-569 lub 574 (w sprawach świadczeń rodzinnych)
 • Wydział Utrzymania Terenów Publicznych – (22) 70-17-652.
 • Wydział Polityki Mieszkaniowej – (22) 70-17-592 lub (22) 70-17-586
 • Wydział Księgowości Budżetowej – (22) 70-17-616
 • Wydział Spraw Obywatelskich – (22) 70-17-600
 • Urząd Stanu Cywilnego – (22) 70-17-637
 • Wydział Kadr i Administracji – (22) 70-17-575, (22) 70-17-577
 • Referat Zamówień Publicznych – (22) 70-17-655
 • Referat Polityki Mobilności i Transportu (22) 70-17-684
 • Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej – (22) 70-17-538
 • Referat Innowacji Miejskich – (22) 726-80-43
 • Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – (22) 756-20-08
 • Biuro Promocji i Kultury – (22) 70-17-650
 • Biuro Rady Miejskiej – (22) 756-93-86
 • Samodzielne stanowisko ds. polityki energetycznej – (22) 70-17-660
 • Samodzielne stanowisko ds. rozwoju i polityki gospodarczej 515-001-112
 • Straż Miejska – (22) 750-21-60.
CZYTAJ TAKŻE:  Rower Miejski w Piasecznie, w tym roku zmiany w korzystaniu

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

 • za pośrednictwem poczty,
 • poprzez wrzucenie dokumentów do wystawionych w tym celu oznaczonych skrzynek, w poszczególnych lokalizacjach lub w przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentu – bezpośrednio w punkcie obsługi kancelaryjnej.

OSOBISTY ODBIÓR DOKUMENTÓW:

Tylko po telefonicznym umówieniu terminu (telefony powyżej).

GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię