PRAŻMÓW WSPIERA SENIORÓW

0

PRAŻMÓW Na wniosek Wójta Jana Adama Dąbka Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu Rady Seniorów. Głównym jej celem będzie służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

 

W skład Rady Seniorów wejdzie 12 osób. Kadencja Rady Seniorów będzie trwała trzy lata.

Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania i zgłaszania kandydatur) w wyborach do Rady Seniorów przysługuje wszystkim osobom zamieszkałym stale/ zameldowanym na terenie Gminy, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat.
Bierne prawo wyborcze (bycia wybieranym) przysługuje wszystkim osobom zamieszkałym stale/ zameldowanym na terenie Gminy.
Zgłoszenie kandydata powinno wpłynąć na formularzu zgłoszeniowym.
Kandydaci do Rady mogą zostać wyłonieni na zebraniach wiejskich, zgłoszeni przez minimum 15 mieszkańców lub przez podmiot działające na rzecz osób starszych.
Każde z sołectw może mieć w radzie maksymalnie 1 przedstawiciela.
Nikt nie zna lepiej potrzeb danej grupy niż sami zainteresowani – mówi Wójt- dlatego zależało nam na stworzeniu tej inicjatywy i konstruktywnym dialogu z naszymi seniorami. Liczę na owocną współpracę z przedstawicielami Rady.
Szczegółowe informacje i karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie gminy.
Promocja Gmina Prażmów