Problemy z powiatowym budżetem obywatelskim! Regionalna Izba Obrachunkowa ma zastrzeżenia

0

POWIAT – Nie promujcie tego budżetu, bo RIO go unieważniła – otrzymaliśmy informację po naszej ostatniej publikacji. – Uchwała wciąż jest w mocy – uspokaja jej pomysłodawca i autor, radny Sergiusz Muszyński

Pomysł wprowadzenia budżetu obywatelskiego dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego podsunęli radni PiS. Rada, w której większość stanowi Platforma Obywatelska i Koalicjanci nie oponowała i przychyliła się do uchwały przygotowanej przez radnego Sergiusza Muszyńskiego. Z drobnymi poprawkami została ona zaakceptowana przez radę.
Zaraz potem skargę na uchwałę do Regionalnej Izby obrachunkowej złożyła osoba fizyczna – jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy związana z Nowoczesną. RIO podważyła dwa z siedmiu kryteriów weryfikacji składanych projektów. Uznała, że zapisy „wykonalność techniczna” oraz „niegenerowanie kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania” wymagają uściślenia i doprecyzowania.
RIO wskazała także, że to rada a nie zarząd powinna określać coroczny harmonogram budżetu obywatelskiego.
– Zwróciłem się do starosty Ksawerego Guta oraz przewodniczącego rady powiatu Włodzimierza Rasińskiego oraz Przewodniczącego Klubu Koalicja Obywatelska Krzysztofa Kasprzyckiego o współpracę celem jak najszybszego wprowadzenia zmian wskazanych przez RIO. Zmiany są bardzo proste do przygotowania – uważa radny Sergiusz Muszyński. – Liczę więc na to że uda się je przegłosować na sesji nadzwyczajnej w ciągu kilku dni po weekendzie majowym
Czy tak się rzeczywiście stanie? Czy może Powiatowy Budżet Obywatelski stanie się ofiarą wojny politycznej, która ze szczebla krajowego dawno już przeniosła się na lokalny samorząd? O tym przekonamy się już wkrótce.

Adam Braciszewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię