Projekt budżetu gminy na 2020 rok

2

KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk w piątek (15 listopada) przedstawił projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na przyszły rok. Tego samego dnia dokument został przekazany do Biura Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Główne założenia

Zakładane w projekcie budżetu dochody gminy wyniosą 182 286 441 zł (bieżące – 175 835 801 zł, majątkowe – 6 450 640 zł) i pochodzić będą głównie z wpływów m.in. z: PIT, CIT, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz sprzedaży gminnych nieruchomości.

Przyszłoroczne wydatki zaplanowano w kwocie 205 839 943 zł, w tym bieżące – 175 823 009 zł i majątkowe – 30 016 934 zł. Najwięcej w budżecie pochłonie tradycyjnie oświata – ponad 53 mln zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć ponad 30 mln zł.

Najdroższe inwestycje

Na liście przyszłorocznych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.:

  • wykup gruntów pod inwestycje i drogi – 5 mln zł;
  • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna – 4,7 mln zł;
  • dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury na budowę Muzeum Wycinanki Polskiej – 3,2 mln zł;
  • przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego – 2,7 mln zł;
  • projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – 1,5 mln zł;
  • rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie – 1 mln zł;
  • przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej – 1 mln zł.

Deficyt i zadłużenie

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada również 23 553 502 zł deficytu, który zostanie sfinansowany z przychodów w wysokości 10,5 mln zł pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 13,5 mln zł. Prognozowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2020 r. ma wynieść trochę ponad 13 mln zł.

Dyskusja na komisjach

Projekt uchwały budżetowej na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2025 w piątek (15 listopada) trafił do Biura Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Teraz dokumenty będą omawiane na stałych komisjach RM.

 

Źródło:www.gminakonstancin.pl

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię