LESZNOWOLA Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła dziś zarzuty byłej prezes i byłej wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lesznowoli. Kobiety zostały zatrzymane przez policję.


Byłej prezes banku Zofii K. zarzucono próbę przekupstwa prokuratora prowadzącego śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli. Miała nakłaniać go do przyjęcia 200 tysięcy złotych, by umorzył postępowanie – wynika z informacji, które uzyskała Polska Agencja Prasowa.
Byłej wiceprezes Zofii W. postawiono między innymi zarzut przywłaszczenia 900 tysięcy złotych z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli w 2006, 2009 i 2011 roku wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
– Zarzuca się jej też wytworzenie nieprawdziwej dokumentacji bankowej – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka–Konopka.

Zofii W. zarzuca się też podrobienie podpisów i sporządzanie fałszywej dokumentacji bankowej, która miała potwierdzać udzielenie pożyczek mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych. Była wiceprezes miała też nakłaniać w 2010 roku do złożenia w banku podrobionych dokumentów dla uzyskania pożyczki mieszkaniowej, a w 2013 i 2014 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nie dopełniła obowiązku prawidłowej oceny zdolności kredytowej kredytobiorców i bez opinii analityków udzieliła kredytów na kwotę 5,1 miliona złotych.

Zdaniem prokuratury zarząd Banku Spółdzielczego w Lesznowoli “dopuścił się nienależytej staranności przy udzielaniu kredytów i monitorowaniu ich spłat, a także nie stosował się do zasad ostrożności określonych przepisami ustawy Prawo bankowe”.
– W trakcie śledztwa ujawniono przypadki udzielania kredytów osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej oraz zaniechania ustanowienia zabezpieczeń przewidzianych umową kredytu – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka–Konopka.
Rzecznik zaznaczyła, że czyny zarzucane byłej wiceprezes zagrożone są karą pozbawienia wolności od 5 lat albo karą 25 lat pozbawienia wolności, a byłej prezes – od roku do 10 lat.

W kwietniu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli. Następnie została zawieszona rada nadzorcza banku, a członkowie dotychczasowego zarządu zostali odwołani. Obecnie w budynku nieistniejącego już BS w Lesznowoli funkcjonuje Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej.

AM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię