Przedszkola w trosce o środowisko

0
Przedszkola w trosce o środowisko
źródło: piaseczno.eu

PIASECZNO Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w cyklicznym konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego. To IX edycja edycja konkursu pod tytułem:  „Wisła – rzeka, która urzeka”.


Konkursy ekologiczne dla przedszkoli z województwa mazowieckiego organizowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2009 r. Tematyka IX edycji Konkursu nawiązuje do ogólnopolskiej koncepcji ustanowienia roku 2017 „Rokiem Rzeki Wisły”.

Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne i walory przyrodnicze Wisły. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska w obszarze ochrony wód, z uwzględnieniem walorów turystycznych Wisły. Organizatorzy chcą przyczynić się do rozwijania wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego, w tym zdolności plastycznych oraz kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną. Do udziału w konkursie zapraszają wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego – decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody u następujących osób:

  • Paweł Szcześniak (22) 59 79 058, pawel.szczesniak@mazovia.pl;
  • Katarzyna Kowalczuk (22) 59 79 065, katarzyna.kowalczuk@mazovia.pl.
  • Mariusz Wielogórski (22) 35 63 836, mariusz.wielogorski@mazovia.pl;

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię