Przełom w sprawie drogi między Piasecznem a Górą Kalwarią

1

PIASECZNO/GÓRA KALWARIA W piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwiającej rozbudowę drogi 79 od skrzyżowania z ul. Syrenki w Piasecznie do początku obwodnicy Góry Kalwarii w Kątach


Chodzi o niezwykle ruchliwy fragment drogi krajowej w kierunku Góry Kalwarii o długości około 13,5 km, który jest wąski i przez to niebezpieczny. W tej chwili kończy się poszerzanie Puławskiej (DK79) na odcinku od Energetycznej do Syrenki w Piasecznie. Odcinek w kierunku obwodnicy Góry Kalwarii ma być następny. Podpisanie umowy na opracowanie koncepcji przebudowy ciągu jest istotnym krokiem w kierunku zrealizowania tej jakże potrzebnej inwestycji, która została podzielona na pięć części: od Syrenki do ulicy Żeromskiego w Piasecznie (2 km), od Żeromskiego do Żabieńca (3 km), od Żabieńca do Chojnowa (2,8 km), od Chojnowa do Baniochy (2,8 km) i od Baniochy do Kątów, gdzie zaczyna się obwodnica Góry Kalwarii (3 km). Umowa opiewa na kwotę 5,3 mln zł i ma być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy (dokumentacja projektowa ma być gotowa pod koniec 2024 roku).
W ramach inwestycji DK79 ma zostać dostosowana do parametrów trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostęp do drogi będzie się odbywać poprzez węzły drogowe. Ponadto powstaną drogi do obsługi terenów przyległych, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe lub rowerowe, a także zatoki autobusowe. Piesi i rowerzyści zyskają podnoszące bezpieczeństwo kładki. Wybudowane zostaną też urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię