Przetarg na budowę Puławskiej „Bis” na odcinku Warszawa-Lesznowola

3

– Po odstąpieniu od umowy z Rubau Polska, ponownie wybieramy wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje pierwszy z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7 do Grójca – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola. – Wysłaliśmy ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach – zapowiada GDDKiA.

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (w tym decyzji zamiennych), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 3 września 2019 r.
Termin realizacji umowy: 29 miesięcy od daty zawarcia Umowy (w tym złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID po 5 miesiącach od podpisania Umowy).
Planowane podpisanie Umowy z Wykonawcą (przy braku odwołań): luty 2020 r.

Przypomnijmy

Odcinek A
– Odcinek: w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem)
– Długość: ok. 6,64 km
– Parametry techniczne: dwie jezdnie po 3 pasy ruchu
– Węzły drogowe: Zamienie, Lesznowola
– Obiekty inżynierskie: 8 wiaduktów, kładka pieszo-rowerowa

Po wielokrotnych wezwaniach Generalnego Wykonawcy, firmy Rubau Polska, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu, S7 węzeł Lotnisko – węzeł Lesznowola, 16 maja 2019 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

Odcinek B
– Odcinek: w. Lesznowola (bez węzła) do w. Tarczyn Północ (z węzłem)
– Długość: ok. 14,8 km
– Wykonawca Robót: IDS-BUD
– Wartość kontraktu: 388,7 mln zł brutto
– Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
– Węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ
– Obiekty inżynierskie: 13 wiaduktów, 3 mosty, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową
– Remont istniejącej DK7: ok. 17 km

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Zakończył się udział społeczeństwa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała postanowienia zatwierdzające ponowną ocenę środowiskową wpływu na otoczenie przyszłej trasy ekspresowej. Ostatnim krokiem będzie wydanie decyzji ZRID. Po uzupełnieniu dokumentacji przez wykonawcę Wojewoda Mazowiecki wyda dokument umożliwiający rozpoczęcie robót w terenie.

Odcinek C
– Odcinek: w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca
– Długość: ok. 7,9 km
– Wykonawca Robót: Mota-Engil Central Europe
– Wartość kontraktu: 203,4 mln zł brutto
– Parametry techniczne: dwie jezdnie po 2 pasy ruchu
– Węzły drogowe: Tarczyn Południe
– Obiekty inżynierskie: 10 wiaduktów, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową.

Wykonywane są następujące roboty:
– drogowe (odhumusowanie, wykopy, nasypy, warstwy konstrukcji drogi),
– mostowe (konstrukcje wsporcze, wykonywanie podpór, filarów, izolacja płyty pomostu, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego),
– branżowe (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, likwidacja kolizji telekomunikacyjnych, przebudowa sieci gazowej i sieci elektro-energetycznej).

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa – Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię