PIASECZNO Ryszard Petru – lider partii Nowoczesna spotkał się w urzędzie miasta z burmistrzem Zdzisławem Lisem oraz I Zastępcą Burmistrza Danielem Putkiewiczem


Celem wizyty było omówienie sytuacji związanej z przyszłością Piaseczna w kontekście projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem podwarszawskie gminy w tym gminę Piaseczno.

Poseł zainteresowany był tym co władze miasta i mieszkańcy sądzą w tej sprawie.

Moje stanowisko jest jasne. Tak ważna decyzja nie powinna zapadać bez wcześniejszych konsultacji ze społeczeństwem – mówił Zdzisław Lis. – Jest oczywiście zakres zadań, które powinny być rozpatrywane w szerszym kontekście i realizowane we współpracy ościennych gmin ze stolicą ale forma tej współpracy powinna być wynikiem wypracowanego kompromisu, a nie narzucona z zewnątrz, gdyż narusza to podstawowe zasady demokracji lokalnej.
Główne wyzwania jakie stoją przed Piasecznem, kierunki rozwoju Gminy oraz katalog rządowych inwestycji, których najbardziej oczekuje Piaseczno przedstawił na spotkaniu wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

inf.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię