Przygotowania do nowego roku szkolnego

2

PIASECZNO W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym w placówkach oświatowych trwają przygotowania do przyjęcia uczniów. Od 1 września, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne w przypadku umieszczenia danego obszaru w strefie żółtej lub czerwonej, co w skrócie oznacza duży wzrost zachorowań na danym terenie. Decyzja taka będzie podejmowania wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym. Piaseczno, z uwagi na sytuację epidemiczną, znajduje się obecnie w strefie zielonej. Dyrektorzy placówek są w trakcie opracowywania procedur w oparciu o wytyczne MEN, MZ, GIS dotyczących organizacji zajęć w szkołach. Powstają wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym, odrębne dla każdej placówki.

Doposażanie placówek w sprzęt

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przygotowujemy się również na ewentualność ponownej zdalnej nauki. Doposażamy szkoły w sprzęt komputerowy oraz prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi platformy Teams, która będzie używana we wszystkich piaseczyńskich, gminnych szkołach. Szkoły już zostały doposażone w laptopy:
– 51 laptopów pozyskano z programu Zdalna Szkoła
– kolejnych 61 laptopów pozyskano z programu Zdalna Szkoła +
oraz z budżetu placówek zakupionych zostanie około 200 laptopów.

Zakupione laptopy z programu, będą przekazane uczniom. W przypadku programu Zdalna Szkoła +, sprzęt będzie przekazany wyłącznie uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Sprzęt komputerowy kupiony z budżetu gminy i placówek oświatowych, będzie przekazany w pierwszej kolejności nauczycielom wiodących przedmiotów oraz nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego.

Szkolenia z programów wspomagających ewentualną zdalną naukę

Szkolenia kadry kierowniczej i informatyków z zakresu platformy Microsoft Teams rozpoczęły się w tym tygodniu. Są prowadzone przez specjalistę z obsługi programu Microsoft 365 i dotyczą wielu aspektów obsługi platformy Teams, między innymi takich jak: planowanie spotkań, planowanie i tworzenie testów i ankiet, komunikacja z rodzicami, dostęp do platformy z różnych urządzeń, raportowanie czy udostępnianie materiałów.

W dalszej kolejności z obsługi i możliwości tej platformy zostaną przeszkoleni nauczyciele w ramach szkoleń kadry pedagogicznej każdej placówki. Na początek roku zaplanowane zostały również szkolenia/warsztaty sprawdzające umiejętności uczniów z zakresu obsługi platformy.
Mam nadzieję, że te działania pozwolą na płynne przejście na naukę zdalną w przypadku wystąpienia takiej konieczności – podsumowuje wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak.

 

Biuro Promocji i Kultury
fot. Marcin Borkowski

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię