TARCZYN Burmistrz Tarczyna informuje, że z powodu pojawienia się przymrozków wiosennych poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód i przyznanie płatności obszarowych.


Informacja Burmistrza

do dnia 9 maja 2017 roku.

Prosimy o rzetelne i czytelne wypełnienie wniosków. Poszkodowani rolnicy proszeni są o dokładne zapoznanie się z treścią każdego punktu wniosku oraz wszystkimi odnośnikami.

  1. Każdy  punkt  wniosku  musi  być  wypełniony  bardzo dokładnie: opisany, zaznaczony lub skreślony.
  2. Wniosek winien obejmować grunty posiadane także w innych gminach i  województwach.
  3. Powierzchnia użytków rolnych musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty ARiMR,

czyli obejmować wszystkie uprawy nawet te w których nie wystąpiły straty.

  1. Wniosek musi być czytelnie podpisany przez producenta rolnego.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Tarczynie ul. Stępkowskiego 17 (pokój 113) lub tutaj

Komisja podczas szacowania strat w terenie będzie weryfikowała dane dotyczące ubezpieczenia producenta rolnego.

Jakiekolwiek uwagi można składać do sołtysa, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w  Tarczynie (pokój 113) lub telefonicznie (22) 715 79 43.

źródło: tarczyn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię