Ptasia grypa atakuje

0
Ptasia grypa atakuje

PIASECZNO Ptasia grypa powraca. Z związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem podtypu H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 4 kwietnia 2017 wprowadził kolejne rozporządzenie.


Zgodnie z nim na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakazano:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nakazano jednak:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Każdy posiadacz drobiu zmuszony jest do zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej w przypadku wystąpienia objawów klinicznych, takich jak:

 • zwiększona śmiertelność,
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody,
 • objawy nerwowe: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów,
 • duszności,
 • sinice i wybroczyny,
 • biegunka,
 • nagły spadek nieśności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię