REGION Wciąż przeciąga się przetarg na budową tzw. Puławkiej „Bis”, czyli drogi S7 mającej połączyć Warszawę z Grójcem. Przyczyną kolejnej zmiany terminu ogłoszenia przetargu jest aż 2,6 tys. pytań zadanych przez firmy


Terminy ogłoszenia kolejnych terminów składania ofert przetargowych wciąż są przekładane. Z listopada na luty, a teraz z lutego na marzec. Czy do tego czasu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdoła odpowiedzieć na wszystkie pytania? Pewności nie ma.

Przeciągające się procedury przetargowe przesuwają spodziewany termin realizacji inwestycji. Początkowo mówiło się o zakończeniu budowy drogi w 2019 roku, później już o 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że „Puławska Bis” może powstać jeszcze później.

Z punktu widzenia dynamicznie rozwijających się południowych przedmieść aglomeracji warszawskiej, „Puławska Bis” nie tylko zapewni szybkie połączenie drogowe ze stolicą. Wpłynie także znacząco na rozwój infrastruktury w tej części aglomeracji, a co za tym idzie na powstanie nowych inwestycji i miejsc pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię