PWiK Piaseczno planuje w 2022 roku duże inwestycje

6

PIASECZNO W 2022 roku gmina spółka planuje budowę kanalizacji w kolejnych sołectwach. Modernizowana będzie również istniejąca sieć wodociągowo-kanalizacyjna, powstanie nowe ujęcie wody oraz farmy fotowoltaiczne.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przeznaczyło na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej blisko 100 mln zł. Tym samym PWiK jest jednym z największych inwestorów na terenie gminy. Pomimo panującej pandemii COVID-19 spółka nie zwalnia tempa i w bieżącym roku rozpocznie prace nad kolejnymi kluczowymi inwestycjami na terenie piaseczyńskiej aglomeracji. W bieżącym roku spółka planuje ogłosić postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie m.in.: budowy stacji uzdatniania wody przy ul. Energetycznej w Piasecznie, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, modernizacji oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej oraz w Piasecznie pod kątem zwiększenia nominalnej przepustowości obiektów oraz poprawy efektywności procesu. Do końca tego roku spółka planuje zakończyć również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotokłos (etapy V i VI), której koszt wyniesie 12,5 mln zł netto.

CZYTAJ TAKŻE:  Wpadło 14 rowerzystów, wynik policyjnej kontroli z powietrza

Inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę

Gmina planuje wykonanie nowego ujęcia wody dla północnej części miasta oraz Józefosławia i Julianowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W 2022 r. kontynuowane będą prace nad budową wodociągu w ul. Cyraneczki w miejscowości Julianów. W pierwszym kwartale bieżącego roku PWiK przystąpi do wymiany wodociągu w ul. Wiśniowej w Piasecznie. Ponadto w 2022 r. kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicach Okulickiego, Szkolnej, Kusocińskiego, Puławskiej oraz Łabędziej w Piasecznie. Głównym celem prowadzonych przedsięwzięć jest zapewnienie mieszkańcom niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Bieżące remonty infrastruktury technicznej

Dla zapewnienia niezawodności dostaw wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także poprawy sprawności funkcjonowania infrastruktury wod.-kan., PWiK Piaseczno nieustannie prowadzi działania remontowe eksploatowanych sieci i obiektów.

CZYTAJ TAKŻE:  Gdzie po pomoc lekarską w długi weekend?

Remonty w roku 2022 obejmą m.in. stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Siedliska, Piaseczno (Zalesie Dolne) i Grochowa oraz pompownie ścieków przy ulicach Wilanowskiej i Kosodrzewiny.

W bieżącym roku spółka będzie prowadziła dalsze działania nad tworzeniem rozbudowy systemu informacji przestrzennej (GIS), mającym na celu gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych posiadanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zielona energia

W 2022 r. planowane jest wybudowanie kolejnych farm fotowoltaicznych na obiektach należących do spółki. Obiekty takie powstaną m.in. na pompowniach ścieków zlokalizowanych przy ulicach: Wilanowska, Cyraneczki, Dworska oraz Gołkowska, na oczyszczalni ścieków w Piasecznie oraz na istniejących stacjach uzdatniania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie zakupu energii od zewnętrznych źródeł w dobie ciągłego wzrostu jej ceny oraz pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. obiektów.

Zdjęcia: Archiwum PWiK Piaseczno

Biuro Promocji i Kultury

6 KOMENTARZE

  1. No i pięknie, że jest rozbudowa. A co z kanalizacją w Bogatkach? Są porobione uzgodnienia, jest wstępny projekt i kolejny rok cisza w temacie. Zaraz się okaże, że trzeba robić na nowo.

  2. Woda dostarczana mieszkańcom osiedla Orężna (zachodnia strona od torów) jest fatalnej jakości. Twarda, śmierdząca i ogólnie… Dlaczego nikt nie pomyśli o tym?

  3. Tak PWiK powinien pomyśleć o pracownikach bo mają trudną pracę. A zarabiają nieadekwatnie do zagrozen jakie podejmują na codzień.

  4. Woda i ścieki płyną same , i kasa też płynie , natomiast wyrzucili przedsiębiorców , niue chce im się odbierać worków , teraz musimy Firmy z Radomia zatrudniać pod nosem PUK-A ,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię