Radni ocenili pracę burmistrza

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Większość radnych pozytywnie ocenia działalność burmistrza Kazimierza Jańczuka, który kolejny już raz otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu


Zanim radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania wysłuchali Raportu o stanie gminy za 2020 rok. W Konstancinie-Jeziornie przygotowanie takiego raportu kolejny już raz zlecono zewnętrznej firmie, a sam raport zaprezentował Ryszard Grobelny, dziś analityk, kiedyś – prezydent Poznania. Następnie rozpoczęła się dyskusja nad raportem, a radni i mieszkańcy zgłaszali do niego swoje uwagi. Radny Włodzimierz Wojdak zauważył, że gmina przestaje być zielonym ogrodem, a tylko w ubiegłym roku wycięto na jej terenie tysiące drzew.
– Tymczasem okazuje się, że gmina posadziła ich tylko 100 i do tego 10 krzewów – podsumował. – Ta liczba jest zbyt mała, aby uzupełnić znikającą zieleń.
Podczas dyskusji pojawił się także zarzut kumulowania nadwyżki budżetowej.
Nie oznacza ona, że nie realizowaliśmy uchwał podjętych przez radę i zaplanowanych inwestycji – wyjaśniał burmistrz. – Wydając publiczne środki nie zmarnowaliśmy ani złotówki.
W dyskusji wzięło udział również kilku mieszkańców. Jeden z nich zwrócił uwagę na niedociągnięcia w komunikacji zbiorowej, słaby kontakt burmistrza z mieszkańcami oraz zbyt małą liczbę ścieżek rowerowych.
Mamy koncepcję tras rowerowych, którą będziemy sukcesywnie realizowali – wyjaśniał Kazimierz Jańczuk. – Chciałbym, aby w pierwszej kolejności powstały trasy rowerowe wzdłuż ulic Powsińskiej i Bielawskiej.
W końcu dyskusja zakończyła się i przystąpiono do głosowania. 12 radnych opowiedziało się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania, 1 był temu przeciwny, a 5 wstrzymało się od głosu. Wkrótce potem radni przyjęli sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu (11 głosów za, 8 wstrzymujących się).
Życzę panu burmistrzowi akceptacji społecznej i motywacji do dalszej pracy – podsumowała wynik głosowania przewodnicząca rady Agata Wilczek, wręczając burmistrzowi bukiet kwiatów.
To ważne, że doceniacie państwo moją działalność – powiedział na zakończenie Kazimierz Jańczuk. – Mam nadzieję, że grupa radnych która się wstrzymała w przyszłym roku zrewiduje swoje stanowisko.

TW

CZYTAJ TAKŻE:  Radni udzielili burmistrzowi absolutorium. Pytanie tylko, któremu...?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię