Radni oszczędzą papier. Projekty uchwał będą otrzymywać drogą elektroniczną

0

LESZNOWOLA Lesznowolscy radni już nie będą musieli nosić ze sobą ciężkich teczek z dokumentami. Teraz zarówno zawiadomienia o sesji jak i projekty uchwał mają docierać do nich w postaci cyfrowej


Już niedługo lesznowolscy radni nie będą musieli podnosić rąk podczas głosowania

Wprowadzenie zmian wiązało się z modyfikacją statutu gminy. Podczas piątkowej sesji podjęto stosowną uchwałę, którą zreferował przewodniczący komisji statutowej, radny Łukasz Grochala. – Proponuje się zmiany w statucie polegające na tym, aby cały obieg dokumentów odbywał się w formie elektronicznej (uznając za dzień doręczenia dzień wysłania plików z dokumentami do radnego – przyp. red.) – mówił. Co ciekawe, na pisemny wniosek radnego złożony przewodniczącemu rady, zawiadomienie i materiały do sesji nadal mogą być dostarczane w formie papierowej. Zmieni się także sposób głosowania radnych – już nie będą musieli podnosić ręki, a wystarczy naciśnięcie odpowiedniego przycisku. O wyniku zdecydują wskazania elektronicznego systemu do głosowania. Podnoszenie rąk przez radnych będzie niejako opcją rezerwową na wypadek braku prądu lub awarii systemu. Wszyscy radni chętnie poparli zaproponowane modyfikacje.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię