Radni popierają działania burmistrza

3

PIASECZNO Podczas środowej sesji rady miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił raport o stanie gminy za 2021. Następnie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przeciwko zagłosowali tylko radni z klubu PiS


– Ubiegły rok nie był łatwy, ale daliśmy radę – zaczął prezentację raportu Daniel Putkiewicz. Burmistrz podkreślił, że zarówno dochody jak i wydatki gminy z roku na rok rosną. – Można powiedzieć, że wyszliśmy z pandemii obronną ręką – skomentował. – Gmina rozwija się, bo nasi mieszkańcy są aktywni. Widać to po coraz większych wpływach z PIT-ów. Martwię się natomiast o dochody w związku ze zmianami podatkowymi.
Burmistrz pokrótce omówił najważniejsze obszary działalności gminy. Podkreślił, że w 2021 roku na drogi (różnej kategorii), ścieżki rowerowe i chodniki przeznaczono łącznie 75 mln zł. Z roku na rok rosną też wydatki na transport.
– Cały czas go usprawniamy, ale przed nami jeszcze sporo pracy – zaznaczył. – Musimy myśleć o rozwoju miasta w przyszłości i pewne rzeczy planować z wyprzedzeniem. Nie zatrzymamy tego procesu, musimy się z nim zmierzyć, a do czego potrzebne są śmiałe wizje i odwaga. Chcemy, aby centrum Piaseczna stało się impulsem do rozwoju całej gminy.
Po prezentacji raportu przewidziany jest czas na dyskusję, jednak nikt nie wziął w niej udziału. Po chwili 18 radnych zagłosowało za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Przeciwko było tylko 5 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie absolutoryjne, w którym radni opiniują wykonanie przez burmistrza ubiegłorocznego budżetu.

TW

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię