Radni przyjrzeli się dopływom Jeziorki. Kilka trzeba oczyścić i nieco przebudować

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Radny Krzysztof Bajkowski zaprosił kolegów z rady na wizję lokalną kanału Jeziorki. Powodem były ulewne deszcze, które przetoczyły się przez powiat kilkanaście dni temu


Wizytowano zwłaszcza kanały, rowy i przepusty wpadające do Jeziorki, w tym w rejonie ulicy Kołobrzeskiej, Głowackiego (róg ul. Kościuszki), Pułaskiego.
– Rozwiązania przeciwpowodziowe są niewystarczające – konkluduje radny Bajkowski.
– Pamiętając rok 2010, w którym doszło do licznych podtopień, trzeba zrobić wszystko, aby się to nie powtórzyło.

Jakie są największe bolączki kanałów i cieków odprowadzających wodę? To przede wszystkim zarastająca rowy trawa, blokujące przepusty śmieci oraz zbyt mała na niektórych fragmentach przepustowość kanałów.
– Zainteresowałem tematem kolegów z Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych – mówi Krzysztof Bajkowski. – Spotkaliśmy się w terenie, dochodząc do naprawdę ciekawych wniosków.
Po rozmowach z mieszkańcami radni doszli do wniosku, że jedną z najpilniejszych potrzeb jest konieczność wymiany kraty na wylocie kanału pod ul. Kołobrzeską. Dzięki temu przestaną się tam zbierać tamujące przepływ wody zanieczyszczenia.
– Widzimy również potrzebę przeprowadzenia inspekcji kanału na odcinku podziemnym wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej i Przyrzecze – dodaje radny. – Należy również zająć się przystosowaniem tzw. „drugiego odejścia” w ul. Kościuszki.
Aby można było przeprowadzić niezbędne prace, zgodę na to muszą wyrazić Wody Polskie. Trzeba też zabezpieczyć niezbędne środki. – W mojej ocenie nie będą to jednak duże kwoty – uspokaja radny.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię