Radni ufają burmistrzowi. Nie obyło się jednak bez słów krytyki

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Po długiej dyskusji i wielu uwagach radni ostatecznie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi. Burmistrz otrzymał także absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku


Zwyczajową procedurę przyznawania burmistrzowi wotum zaufania poprzedza prezentacja Raportu o stanie gminy za 2019 rok. W Konstancinie-Jeziornie przygotowanie takiego raportu zlecono zewnętrznej firmie Curulis, a sam raport przedstawił Ryszard Grobelny, dziś analityk, kiedyś – prezydent Poznania. W opracowaniu była mowa m.in. o tym, że Konstancin-Jeziorna jest w grupie 76 najlepiej rozwijających się gmin w Polsce.
– Te najsilniejsze jednostki samorządowe znajdują się w aglomeracji warszawskiej, poznańskiej, wrocławskiej oraz krakowskiej – mówił Ryszard Grobelny. – Konstancin-Jeziorna jest liderem w dziedzinie gospodarki, a finanse gminy są prowadzone silną ręką – podkreślił były prezydent Poznania, z wykształcenia ekonomista. Prelegent nieco słabiej ocenił natomiast kwestie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia mieszkańców.
Następnie rozpoczęła się dyskusja nad raportem. Zdania radnych na jego temat były podzielone.
– Ten raport jest ogólnikowy, mam nadzieję że za rok będzie lepszy – podsumował radny Bogusław Komosa. – Wydatki bieżące są zbyt duże, a inwestycje zbyt małe. Elki jeżdżące po gminie są puste, zrównoważony rozwój również jest fikcją – punktował radny.
Do uwag tych odniósł się burmistrz Jańczuk, który podkreślił, że gmina pracuje nad zoptymalizowaniem rozkładu elek.
– Żadne nasze sołectwo nie jest zaniedbane, a wysokie wydatki bieżące wynikają z tego, że bardzo rozbudowaliśmy różne obiekty – zauważył. – Mamy dobrą sytuację wyjściową, aby zwiększać wydatki na inwestycje. To one przyczyniają się do rozwoju gminy i podnoszą standard życia naszych mieszkańców.
Niektórzy radni zarzucili też autorom raportu to, że nie ma w nim prognoz na przyszłość oraz proponowanych rozwiązań dotyczących dalszego rozwoju gminy.
– To raport o stanie gminy w 2019 roku, a zawarte w nim dane są zobiektywizowane – przypomniał Ryszard Grobelny.
Podczas dyskusji został poruszony również aspekt kanalizacji.
– Na terenach wiejskich jest sześć nieskanalizowanych sołectw – przypomniała radna Irena Śliwka. – Jak będziemy robić jedną ulicę rocznie, to proces kanalizowania gminy zakończy się za 20 lat. Na remont od dawna czeka szkoła w Słomczynie, a stan wiejskich dróg jest daleki od ideału.
Burmistrz poinformował, że remont szkoły powinien rozpocząć się w przyszłym roku, a gmina sukcesywnie stara się zarówno dbać o drogi, jak i budować kanalizację.
Kazimierz Jańczuk cierpliwie odnosił się do wszystkich uwag. W końcu dyskusja zakończyła się i przystąpiono do głosowania. 14 radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi, 4 było temu przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.
– Cieszę się, że mogę współpracować z radnymi, którzy darzą mnie zaufaniem – podsumował Kazimierz Jańczuk. Wkrótce potem radni przyjęli sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu (14 głosów za, 0 przeciw i 5 wstrzymujących się).
– Nie mam zaufania do burmistrza, bo nie dba jak należy o mieszkańców, ale budżet zrealizował w mojej opinii poprawnie – podsumował wyniki głosowania radny Arkadiusz Głowacki.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię