Radni ustalili pensję burmistrza

1

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas wtorkowej sesji rady miejskiej radni ustalili pensję burmistrzowi Michałowi Wiśniewskiemu. Nie obyło się przy tym bez dyskusji, bo nie wszyscy zgadzali się na kwoty wpisane do projektu uchwały


Na miesięczne wynagrodzenie burmistrza składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Poza tym burmistrzowi przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i nagrody roczne. Po zsumowaniu wszystkich składowych zaproponowane wynagrodzenie ustalono na poziomie 18 044 zł brutto (12 630 zł netto), co stanowiło 100 proc. maksymalnego wynagrodzenia na tym stanowisku. Nie wszystkim radnym spodobała się ta propozycja.
Burmistrz Kazimierz Jańczuk pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje i nigdy nie miał maksymalnego wynagrodzenia – zauważył radny Adam Grzegorzewski. – Pan burmistrz Wiśniewski dopiero zaczyna pracę. Niech najpierw coś pokaże, to wówczas podniesiemy mu pensję do maksymalnej. Zaproponowane teraz wynagrodzenie jest na wyrost…
Podobnego zdania byli Włodzimierz Wojdak i Marek Skowroński. Ten pierwszy złożył jeszcze wniosek o ustalenie burmistrzowi pensji na poziomie 90 proc. wynagrodzenia maksymalnego, ale przepadł on w głosowaniu. Z kolei Marek Skowroński zauważył, że burmistrzowi przysługuje jeszcze dodatek stażowy.
– Więc te kwoty będą jeszcze wyższe – dodał.

13 radnych przegłosowało pensję burmistrza w pierwotnym kształcie, 6 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię