GÓRA KALWARIA – Nie chcemy, aby o sprawach naszej małej ojczyzny decydowano arbitralnie bez pytania samych zainteresowanych – to jedno ze zdań przyjętego w środę stanowiska radnych gminy w sprawie ustawy posłów PiS o utworzeniu metropolii warszawskiej


W przyjętej jednogłośnie rezolucji rada miejska „wyraża zaniepokojenie sposobem procedowania projektu ustawy o ustroju miasta st. Warszawa przewidującym utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem Warszawę oraz 33 podwarszawskie gminy, w tym Górę Kalwarię” i opowiedziała się kategorycznie „za wycofaniem projektu spod obrad sejmu i tym samym wstrzymanie procesu legislacyjnego prowadzonego w obecnym kształcie”.

W stanowisku radni oznajmili, że wprowadzenie tak ważnych dla mieszkańców zmian z pominięciem konsultacji proponowanych rozwiązań budzi ich sprzeciw. „Z przedstawionych rozwiązań projektu ustawy wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszawskiej zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym – czytamy. – Ta poważna w skutkach zmiana będzie wprowadzona bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z mieszkańcami, samorządem czy też związkami międzygminnymi”.

W ocenie radnych wielu mieszkańców gminy Góra Kalwaria wybrało to miejsce do życia uciekając od zgiełku aglomeracji warszawskiej i powinno mieć szansę wypowiedzenia o przynależności do przewidzianej ustawą metropolii warszawskiej.

Stanowisko zostanie przesłane do władz państwa, województwa oraz m.in. innych gmin na Mazowszu.

Przypomnijmy, że wcześniej kalwaryjski ratusz przeprowadził sondę internetową w sprawie powstania „wielkiej Warszawy” i większość osób, które wzięły w niej udział opowiedziała się przeciwko aglomeracji w proponowanym kształcie.

Autorzy projektu ustawy, po protestach włodarzy podwarszawskich gmin, zapowiedzieli szerokie konsultacje w sprawie jej treści. Aglomeracja ma stać się faktem przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię