TARCZYN Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice-Ołtarzew proponuje przeprowadzenie referendów gminnych w sprawie inwestycji 2×400 kV Kozienice–Ołtarzew


W piątek, 9 czerwca Społeczna Grupa Koordynacyjna Kozienice–Ołtarzew (SGK) oficjalnie wystąpiła do rad gmin: Białobrzegi, Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Jaktorów, Jasieniec, Ożarów Mazowiecki, Promna, Radziejowice, Stromiec, Tarczyn, Żabia Wola z petycją, w której została zawarta prośba o podjęcie uchwał dotyczących przeprowadzenia referendów.

Mieszkańcy wcześniej pozbawieni możliwości konsultacji społecznych mogliby wypowiedzieć się na temat zasadności powstania inwestycji 2×400 kV na terenach swoich gmin. SGK pragnie przypomnina, że gminy objęte są nadal planowanym przebiegiem linii 2×400 kV Kozienice-Ołtarzew, wpisanym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

– Od ponad dwóch lat, od kiedy jako Mieszkańcy Zachodniego i Południowego Mazowsza dowiedzieliśmy się o planach powstania na naszym terenie autostrady elektroenergetycznej najwyższych napięć 2×400 kV staramy się aktywnie przeciwdziałać złemu planowaniu i olbrzymiemu błędowi merytorycznemu jakim jest próba posadowienia tej ogromnej i uciążliwej inwestycji na terenach objętych intensywną zabudową mieszkaniową i produkcją sadowniczą – podnoszą przedstawiciele SGK. – Zdaniem SGK w wyniku możliwości przeprowadzenia referendów pojawia się szansa, aby lokalne społeczności wypowiedziały swoje zdanie, odnośnie stanowisk władz samorządowych. Żaden wójt ani burmistrz, nie powinien bez uprzedniej aprobaty mieszkańców, decydować o przeprowadzeniu przez teren gminy inwestycji, o tak szerokim spektrum negatywnych oddziaływań.

SGK zwraca też uwagę, że możliwość zastosowania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. specustawy przesyłowej, w sposób znaczący ogranicza uprawnienia planistyczne lokalnym samorządom.

AB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię