Reforma oświaty w Piasecznie

0
Reforma oświaty w Piasecznie
BB

PIASECZNO Podpisana przez Prezydenta w dniu 9 stycznia 2017 r. ustawa o reformie oświaty weszła w życie. Samorządy muszą rozpocząć proces jej wdrażania


WYGASZANIE GIMNAZJÓW

Zgodnie z założeniami reformy 6-klasowe szkoły podstawowe z mocy prawa, wraz z nadejściem dnia 1 września 2017 r. staną się 8-klasowymi szkołami podstawowymi. Oznacza to, że nie będzie już rekrutacji do I klasy szkoły gimnazjalnej i rozpocznie się proces ich wygaszania. Za dwa lata dzisiejsi pierwszoklasiści będą ostatnim rocznikiem, który ukończy gimnazjum. Ten stan przejściowy będzie trwał do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, kiedy to gimnazja przestaną fizycznie istnieć, a szkoły podstawowe będą miały pełną 8-klasową strukturę. W związku z reformą zmodyfikowane zostaną obwody szkół.

ZESPOŁY SZKÓŁ BEZ ZAWIROWAŃ

Obecnie w gminie Piaseczno funkcjonuje 6 zespołów szkół, 4 samodzielne szkoły podstawowe i 2 samodzielne gimnazja. Zespoły szkół zostaną przekształcone w 8–klasowe szkoły podstawowe. Dotyczy to:

– Zespołu Szkół w Piasecznie,
– Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym,
– Zespołu Szkół w Jazgarzewie,
– Zespołu Szkół w Złotokłosie,
– Zespołu Szkół w Chylicach,
– Zespołu Szkół w Józefosławiu.

PRZEKSZTAŁCENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu Dolnym oraz Szkoła Podstawowa w Głoskowie zostaną przekształcone z 6-klasowych w 8-klasowe, rozpoczynając tym samym proces zmiany od przejścia uczniów kończących w czerwcu tego roku klasę VI do klasy VII w roku szkolnym 2017/2018, a potem go kontynuując. W rezultacie szkoły te zyskają większą liczbę uczniów i klas.

Do 31 marca 2017 r. Rada Miasta i Gminy Piaseczno, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawa oświatowego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

WPI TAXI Piaseczno

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię