Rekordowe inwestycje w 2022 roku mimo niższych dochodów

3

PIASECZNO Gmina Piaseczno planuje wydać w 2022 roku ponad 750 mln złotych. Na inwestycje zaplanowano rekordową sumę ponad 203,7 mln złotych, w tym ponad 118,6 mln na drogi. Duże inwestycje w ramach swoich budżetów zaplanowały również gminne spółki.

Uchwalony na przyszły rok budżet Miasta i Gminy Piaseczno uwzględnia niższe wpływy z podatków PIT mieszkańców. Ma to związek z kolejną reformą systemu podatkowego.

To trzeci rok z rzędu z wyzwaniami budżetowymi. Najpierw kryzys śmieciowy, potem pandemia, a teraz reforma podatkowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Prognozowane w oparciu o tegoroczne wpływy z PIT dochody gminy powinny wynieść 233 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją ministerstwa finansów planowane są na 207 mln zł, czyli o 26 mln zł mniej.


Otrzymaliśmy jednorazową rządową pomoc w wysokości 22 mln zł. Kwota ta jednak jak widać nie pokrywa różnicy w PIT, nie mówiąc już o jego wzroście, z czym mieliśmy do czynienia każdego roku. Mimo to nie poddajemy się i dążymy do dalszego rozwoju naszego miasta i gminy – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. – Oczywiście rozwój miasta pociąga za sobą też wyższe koszty utrzymania nowych, utwardzonych dróg czy terenów zielonych. Planujemy jednak nie tylko kontynuację już rozpoczętych inwestycji, ale również realizację kolejnych zadań.

Tegoroczny budżet będzie rekordowy mimo, że istotną różnicę w stosunku do lat ubiegłych stanowi kwota przeznaczona na wypłaty świadczenia rodzinnego, tzw. 500+. Gminy będą się tym zajmować tylko do maja br., a następnie zadanie to przejmie ZUS. W związku z tym dotacja celowa na to zadanie w 2022 roku wynosi 53 mln zł, podczas, gdy w roku ubiegłym było to aż 126 mln zł, co oznacza zmniejszenie budżetu gminy o 73 mln zł, a mimo to wydatki zaplanowane na 2022 rok utrzymane są na niemal identycznym poziomie 751,6 mln zł (plan na 2021 r. wynosił 752,6 mln zł). Mimo niższych wpływów, nadal gmina musi odprowadzać do budżetu państwa środki na rzecz słabiej rozwiniętych regionów. Tzw. „janosikowe” w 2022 r. wynosi ponad 5,3 mln zł.

Koncepcja projektowanego basenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie

Ponownie, jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mieli okazję zdecydować na jakie zadania Gmina wyda 1 mln złotych. Do Budżetu Obywatelskiego 2022 zgłoszone zostały 83 projekty. W wyniku głosowania mieszkańców wyłonionych zostało 15 zadań z największą liczbą głosów za łączną kwotę 998 782 zł i to właśnie te zadania trafiły do budżetu na 2022 rok.

Rusza budowa basenu

Łącznie na inwestycje Gmina Piaseczno planuje wydać w bieżącym roku 203,7 mln zł, w tym ponad 187 mln na zadania inwestycyjne i 18,7 mln zł na zakupy inwestycyjne.
Największą planowaną inwestycją kubaturową jest budowa nowego basenu przy ul. Chyliczkowskiej, która rozpocznie się w 2022 r. Samorząd rozpocznie też modernizację Poniatówki i Domu Zośki. W bieżącym roku zakończy się przebudowa dawnej remizy OSP, w której zostanie utworzony Instytutu Sztuki Józefa Wilkonia. Zakończy się również modernizacja budynku Starej Plebanii, w którym będzie działać Muzeum Piaseczna. Pod koniec grudnia 2021 r. został ogłoszony konkurs na dyrektora Muzeum.

CZYTAJ TAKŻE:  Zaszalał w drogerii, rachunek wyniósł prawie 2 tys. zł
Remiza wizualizacja, widok z lotu ptaka.

Zagospodarowane zostanie również otoczenie obu budynków – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. – Plac na rogu ulic Jana Pawła Ii i Puławskiej zamieni się w zazieleniony skwer. Zieleń uzupełnimy również na Rynku, obecnie przygotowywany jest projekt zazielenienia Pl. Piłsudskiego.

Niebawem zakończy się również budowa Domu Seniora przy ul. Szkolnej w Piasecznie. Ambicją burmistrza jest również sfinalizowanie prac przy budowie hali sportowej w Złotokłosie, gdzie niestety od dłuższego czasu są problemy z realizacja zadania przez wykonawcę.

Ważne inwestycje drogowe

Rekordowe środki zostaną przeznaczone w tym roku na inwestycje drogowe. Na transport i drogi Gmina planuje wydać ponad 156 mln zł! Oprócz wydatków na drogi gminne środki zostaną przeznaczone również dla innych zarządców dróg. Na dotacje dla powiatu piaseczyńskiego zaplanowano blisko 11,5 mln zł, na drogi wojewódzkie ponad 1,6 mln zł oraz 1,2 mln zł na drogi krajowe. Transport zbiorowy kosztował będzie blisko 20 mln zł.
Największą gminną inwestycją drogową, która powinna się zakończyć w 2022 roku, jest przebudowa ulic Geodetów, Energetycznej i Rubinowej.

fot. UMiG Piaseczno

– Realizujemy też mniejsze, ale ważne lokalnie inwestycje drogowe. Kontynuujemy przebudowę ul. 11-go Listopada, budujemy ul. Jutrzenki w Józefosławiu, planujemy przebudowę ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu czy dróg w okolicach szkół w Głoskowie i Złotokłosie w celu poprawy bezpieczeństwa – mówi wiceburmistrz Robert Widz. W przyszłym roku realizowane też będą inwestycje na głównych osiach komunikacyjnych – na drodze wojewódzkiej 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. Przy tym zadaniu Gmina Piaseczna wsparła Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) w projektowaniu i dofinansowała realizację tej inwestycji.
– Samorząd projektuje też przebudowę skrzyżowania ulic Okulickiego i Wojska Polskiego. Tutaj spotykają się drogi krajowa, wojewódzka i powiatowa. Gmina wykona projekt, a liderem realizacji tego zadania będzie najprawdopodobniej MZDW, prowadzimy już rozmowy w tej sprawie – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

We współpracy z powiatem piaseczyńskim z kolei realizowana będzie przebudowa przejętej przez powiat w ubeigłym roku dawnej drogi wojewódzkiej 722 na odcinku od ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego aż do ronda w Gołkowie. W pierwszej kolejności będzie realizowana przebudowa ul. Pod Bateriami od ronda w Gołkowie do skrzyżowania z ul. Dworską, gdzie powstanie kolejne rondo.

– Rok 2022 będzie też rokiem planowania zagospodarowania centrum miasta. Między innymi musimy podjąć decyzję o budowie Teatru Miejskiego i zadbać o centrum miasta tak, by było konkurencyjne w obliczu budowy centrów handlowych wokół Piaseczna – podkreślił burmistrz. – Należy też podjąć decyzje dotyczące zagospodarowania gminnych terenów między ulicami Warszawską i Zgoda oraz przy ul. Nadarzyńskiej. Część tych inwestycji, ambitnie zaplanowanych, jest uzależniona od warunków nieżelaznych od nas – np. opiniowania zmian w planach zagospodarowania terenów przez instytucje zewnętrzne, kwestie nabycia niezbędnych do realizacji zadań nieruchomości, wydania zgód na realizację przez zobowiązane do tego podmioty.

CZYTAJ TAKŻE:  Narkotyki w parku miejskim

Wyzwania klimatyczne

Kolejnym priorytetem jest tzw. pakiet środowiskowy, który samorząd realizuje w ramach programu Piaseczno dla Klimatu.

– Rozpoczynamy program rozbudowy kompleksu energetycznego, w tym produkcji energii elektrycznej oraz pozyskiwania ciepła z oczyszczalni. Zapewnienie alternatywnych źródeł ciepła – to są nasze cele, których realizację chcemy rozpocząć w 2022 r. – mówił burmistrz podczas sesji budżetowej. – Nie możemy czekać, wykonujemy ambitny skok do przodu żeby szukać alternatywnych źródeł energii dla miasta. Jednocześnie podejmujemy kompleksowe działania na rzecz wymiany indywidualnych źródeł ciepła.

fot. UMiG Piaseczno

Gmina planuje też wykonanie nowego ujęcia wody dla północnej części miasta oraz Józefosławia i Julianowa, kontynuuje budowę kanalizacji. Będą też realizowane kolejne przedsięwzięcia wykorzystujące alternatywne źródła energii, między innymi instalacje fotowoltaiczne czy wykorzystujące biogaz. Urząd chce też przygotować program retencji wód opadowych dla całej gminy.

– Rozbudowujemy możliwości a tym samym wydajność piaseczyńskiej kotłowni. PCU pozyskało 50 mln złotych dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę kotłowni. Połowa tej kwoty stanowi pożyczkę, a druga połowa to bezzwrotna dotacja – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Rekordowy budżet

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Artur Maicki podczas sesji budżetowej 28 grudnia 2021 r. podkreślił, że projekt budżetu na 2022 rok mimo, że zakładane są niższe dochody z PIT, zakłada rekordowe wydatki majątkowe.

– Taki poziom wydatków majątkowych świadczy o tym, że Burmistrz i Rada Miejska chcą rozwijać miasto i gminę Piaseczno – zauważył. – Gdyby nie zmiany podatkowe w latach 2018-2021 nasze dochody z PIT byłyby o 50 mln wyższe – podkreślił Artur Maicki. Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały zarówno projekt Budżetu na 2022 rok, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037. Ostatecznie oba dokumenty finansowe zostały przyjęte przez Radę Miejska większością 18 głosów, przy 5 głosach wstrzymujących się.

Planowane dochody mają wynieść w 2022 roku 571 196 961 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 751 534 734 zł. Deficyt wynoszący 180 338 160 zł zostanie sfinansowany z emisji obligacji, wolnych środków oraz środków pozyskanych na realizację zadań w 2022 roku.

 

Biuro Promocji i Kultury

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię