Rekrutacja do oddziałów „0” w szkołach i do klas I

3

PIASECZNO W gminie Piaseczno utworzonych zostanie 49 oddziałów klas I. Rekrutacja rozpocznie się 24 lutego 2020 roku, w tym dniu zostanie uruchomiony system.

Do klas I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu wybranej szkoły

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Rodzice wypełniając wniosek wskazują trzy szkoły według preferencji umieszczając na trzecim miejscu szkołę obwodową. Wydrukowany wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składają w placówce pierwszego wyboru tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
  • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów.
    Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.oswiata.piaseczno.eu

Rekrutacja do oddziałów „0” w szkołach

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

O rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2020/2021 można przeczytać na stronie: www.przedszkola-piaseczno.nabory.pl

Liczba planowanych w roku szkolnym 2020/2021 oddziałów

Szkoła Liczba  oddziałów „0” Liczba oddziałów klas I
Szkoła Podstawowa nr 1 1 7
Szkoła Podstawowa nr 2 2
Szkoła Podstawowa nr 3 Gołków 2 3
Szkoła Podstawowa nr 4 3
Szkoła Podstawowa nr 5 3 9
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie 2 3
Szkoła Podstawowa  w Głoskowie 1 3
Szkoła Podstawowa  w Jazgarzewie 1 1
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym 2 4
Szkoła Podstawowa Chylicach 3
Szkoła Podstawowa w Józefosławiu 10
Razem 12 49

 

W roku szkolnym 2020/2021 nie planujemy otwierać oddziałów „0” w szkołach: SP nr 2, SP nr 4, SP Chylice, SP Józefosław.

3 KOMENTARZE

  1. Pojawił się artykuł o rekrutacji i ZGINAŁ artykuł „Nauczyciele odchodzą – to normalne”. Co się stało droga Redakcjo – to już takie PLECY ma Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie ul. Świętojańska 18, Al. Kalin 30, że MUSIAŁ być zdjęty gorący artykuł, z największą ilością komentarzy…..No proszę….

  2. Bez przesady „rodzicu”. To, że artykuł miał największą liczbę komentarzy nie oznacza, że ma przez dwa lata „wisieć” na pierwszej stronie portalu. Kto chciał przeczytać artykuł i tak ważne dla „rodzica” komentarze już dawno to zrobił. Są ważniejsze bieżące sprawy godne uwagi…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię