Rekrutacja na Młodzieżowego Radnego Mazowsza

0

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z przyjętym założeniem Młodzi radni będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu.

Zarząd chce, by dla organów samorządu województwa mazowieckiego Sejmik był partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Dzięki temu osoby wybrane otrzymają poczucie sprawczości, co zachęci Ich, by pracowali zgodnie z podejściem „Od problemu do rozwiązania”. Sejmik będzie apartyjny w swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.

Samorządowe województwo to wspólnota mieszkańców. Słowo mieszkańców obejmuje wszystkich, bez względu na wiek czy inne kryteria. I choć prawodawcy, ustanawiając granicę wieku, od której przysługuje prawo wyborcze, ograniczyli prawo decydowania o tej wspólnocie osobom poniżej 18 roku życia, został znaleziony sposób, by dać młodym ludziom taką szansę.

Nieograniczony dostęp do informacji z każdej dziedziny, fakt, że informacja dociera do odbiorcy niemal w tym samym czasie, w którym powstaje czy wielość źródeł informacji powoduje, że nawet wbrew woli młodzi ludzie są dziś o wiele bardziej świadomi niż starsze pokolenia.

Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus, której celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym.

Podstawowe informacje o Sejmiku:

Kto może ubiegać się o mandat radnego?
Każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu

ABY ZOSTAĆ RADNYM należy spełnić wymogi opisane w ordynacji wyborczej, a w szczególności do 25 października 2019 r. przesłać na adres Fundacji Civis Polonus wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz listę poparcia kandydata. Do sejmiku zakwalifikowanych zostanie 51 radnych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI RADNYCH:

od 1 do 25 października – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych
do 31 października – ocena formalna zgłoszeń
od 4 do 15 listopada – ocena merytoryczna zgłoszeń
od 18 do 22 listopada – rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami
do 30 listopada – ogłoszenie listy radnych
Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego i Fundacji Civis Polonus.

Informacje o rekrutacji:
Fundacja Civis Polonus
Łukasz Dembiński – koordynator projektu
tel. 22 827 52 49, 509 725 536
e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię