Remont ulicy Dworcowej od Jana Pawła II do Nadarzyńskiej

3

PIASECZNO W najbliższych dniach rozpoczną się prace przygotowawcze do kolejnego etapu remontu ul. Dworcowej, na fragmencie od zakończenia odcinka przy parkingu CEM, do skrzyżowania z ul. Nadarzyńską włącznie.

W ramach inwestycji w nawiązaniu do nowego układu drogowego, wykonane zostaną elementy jego wyposażenia tj.: oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy na przylegające tereny. Zmieni się również zagospodarowania wód opadowych. Wybudowany zostanie nowy zbiorczy kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbiornika tj. Kanału Piaseczyńskiego. Perełka / Kanał Piaseczyński zostanie częściowo przebudowany, a ściany jego umocnione. Przepust pod ulica Dworcową w ciągu Kanału Piaseczyńskiego zostanie rozebrany, a w jego miejscu zostanie wybudowany most. W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostaną nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wybudowana zostanie również infrastruktura techniczna dla sieci monitoringu miejskiego. Realizacja inwestycji powoduje konieczność pozyskania terenu pod pas drogowy oraz ingerencję w grunty prywatne przylegające do ulicy, w celu przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Po jego wschodniej stronie będzie znajdował się na części ciąg pieszo-rowerowy, a na części wydzielona ścieżka rowerowa i osobno dwu metrowej szerokości chodnik.

CZYTAJ TAKŻE:  Uwaga! Zmiany na ulicach w centrum miasta. Patrzcie na znaki!

Planowany termin zakończenia prac: do końca listopada 2020 roku. Koszt robót według umowy 5 768 700,00 zł brutto. Przetarg dostępny jest na: bip.piaseczno.eu

 

Biuro Promocji i Kultury,
fot. Marcin Borkowski

3 KOMENTARZE

  1. Widać wyraźnie nasz vice burmistrz koniecznie chce trafić do księgi Guinessa w kategorii najdłuższych remontów. Remontować maleńki kawałek ulicy przez przez pół roku to naprawdę “sukces” Tam prawie nikt nie mieszka więc można remontować przez 24 godziny a nie kilku robotników po kilka godzin dziennie. To,że paraliżuje to miasto jest z punktu widzenia urzędników bez znaczenia oni zapewne tam nie mieszkają

  2. Jak się nie mylę miesiąc temu redakcja informowała, że remont potrwa do 4 tygodni i zakończy się pod koniec wakacji. Te informacje mnie osłabiają.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię