PIASECZNO Pod koniec grudnia radni uchwalili budżet na 2017 rok. Pod wieloma względami jest on rekordowy. Dochody zaplanowano na ponad 420 mln zł, zaś wydatki na prawie 472 mln zł, z czego 100 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje

    Tak dużego budżetu jeszcze w Piasecznie nie było, co może świadczyć o tym że miasto dynamicznie się rozwija. Nawet jeśli odejmie się od tego 48 mln zł, które gmina otrzymała jako subwencję na wypłaty w ramach programu Rodzina 500 plus, to i tak kwoty zarówno po stronie dochodów jak i wydatków mogą robić wrażenie. Niepokoić może jedynie spory deficyt, określony na ponad 51 mln zł, który ma zostać sfinansowany przychodami z wolnych środków (ponad 34 mln zł) oraz emisją obligacji na prawie 17 mln zł. To właśnie on wzbudził sprzeciw radnego Zbigniewa Muchy, który jako jedyny nie poparł uchwały budżetowej. – Budżet powinien być skonstruowany w ten sposób, że wydaje się tyle, ile się zarabia. Ponad 50-milionowy deficyt to zdecydowana przesada – mówi wprost Zbigniew Mucha. – Poza tym mój okręg, czyli stare Piaseczno został w tym roku w budżecie praktycznie pominięty. Dlatego zagłosowałem przeciw.

Remonty dróg

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku rozpocznie się wreszcie budowa szkoły obok miejskiego targowiska

W tym roku na budowę i remonty dróg zostanie przeznaczone w sumie kilkadziesiąt milionów złotych. I tak 4 mln zł przewidziano na poprawę układu komunikacyjnego w rejonie ul. Puławskiej, na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego wraz z przebudową skrzyżowania. Ponad 1,6 mln zł zarezerwowano na budowę ulicy Wenus w Józefosławiu, a ponad 2 mln zł – na połączenie dróg gminnych z węzłem Antoninów na drodze S7, która ma powstać prawdopodobnie do roku 2021. Kolejna duża inwestycja, warta 2,9 mln zł, ma zostać zrealizowana w Bobrowcu. Chodzi o przebudowę ulic Świerkowej, Borowej i 2-kilometrowego odcinka ul. Głównej. Kompleksowo wykonana zostanie także znajdująca się w fatalnym stanie ulica Żytnia, od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej, co ma kosztować około 2 mln zł. Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu ma pochłonąć 3,6 mln zł, zaś przebudowa ul. Szpitalnej – ponad 2,1 mln zł. Z innych ważnych inwestycji drogowych warto wspomnieć także o przebudowie ul. Geodetów (6,5 mln zł), budowie ul. Skalnej i Przyjaznej w Bobrowcu (1,9 mln zł), dokończeniu Al. Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym (prawie 1,4 mln zł) i budowie ul. Cyraneczki w Józefosławiu (1,4 mln zł). – Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców są duże
– mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Staramy się jednak wybierać i realizować zadania najważniejsze. Zapewniam, że wszystkie inwestycje mają swoją kolejność.

Rozpocznie się budowa szkoły

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku, po 6-letnich przygotowaniach, rozpocznie się także budowa szkoły przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Obecnie trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy. Na budowę Centrum Edukacyjno-Multimedialnego zarezerwowano w tym roku w budżecie 22 mln zł. Z innych ważnych inwestycji oświatowych warto wspomnieć o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 przy Alei Kasztanów, która ma zakończyć się w tym roku i kosztować jeszcze ponad 4,8 mln zł. Gmina planuje też budowę kolejnej szkoły i filii biblioteki w Julianowie. Niedługo ma powstać jej koncepcja.

Park miejski i skwer Kisiela

W tym roku ma być kontynuowana także rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Chyliczkowskiej na co zarezerwowano 2 mln zł oraz modernizacja skweru Kisiela naprzeciwko urzędu gminy (prawie 3,3 mln zł). Gmina zadba także o budynki socjalne dla mniej zamożnych mieszkańców. Zaplanowano remont kamienicy przy ul. Nadarzyńskiej 1 (0,9 mln zł), będzie też kontynuowana budowa bloków przy ulicy Świętojańskiej (6 mln zł). Remontowany ma być także zakupiony w ubiegłym roku przez gminę budynek po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie, do którego mają zostać przeniesione rozproszone po mieście gminne wydziały, które dziś znajdują się w wynajmowanych budynkach. W budżecie przewidziano na ten cel prawie 1,4 mln zł.
Z innych inwestycji warto wspomnieć jeszcze o planowanym remoncie budynku starej plebanii przy kościele św. Anny w Piasecznie (0,5 mln zł), która ma pełnić w przyszłości funkcję muzealno-konferencyjną.
Gmina nadal zamierza także poprawiać infrastrukturę sportową na terenie stadionu miejskiego przy ul. 1 Maja w Piasecznie. Wiodącą inwestycją ma być wybudowanie tam boiska krytego typu „Orlik”, na co przeznaczono 1,7 mln zł. Kolejne pół miliona złotych ma kosztować zbudowanie trybun przy boisku głównym.

Tomasz Wojciuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię