Rosną wydatki bieżące, bo gmina buduje

1

LESZNOWOLA We wtorek radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na przyszły rok. Dochody zaplanowano na ponad 229 mln zł, a wydatki na 252,5 mln zł. Ponad 58 mln zł, a więc niemal jedną czwartą wydatków, mają stanowić inwestycje


Wójt przekonywała, że wbrew informacjom które pojawiają się w przestrzeni publicznej, sytuacja finansowa gminy jest dobra

Obszerne wprowadzenie przed podjęciem uchwały budżetowej zrobiła, jak co roku, wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Tym razem pani wójt pochwaliła się liczbami (dochodami, wydatkami, i środkami, które mają zostać przeznaczone na inwestycje), porównując je do wskaźników z 1995 roku. Być może dziś trudno w to uwierzyć, ale 23 lata temu dochody gminy wynosiły zaledwie 7,9 mln zł, zaś wydatki – 8,4 mln zł, z czego 2,8 mln zł stanowiły inwestycje.

Rosną dochody, ale i wydatki bieżące

– Opieramy się przede wszystkim na dochodach własnych – podkreśliła wójt Lesznowoli. W przyszłym roku ponad 81,4 mln zł gmina uzyska z tytułu podatku od osób fizycznych, ponad 43 mln zł z tytułu podatków lokalnych i 3,3 mln zł z podatku dochodowego od osób prawnych. 45,7 mln zł wyniosą subwencje oraz 29 mln zł dotacje. Wydatki bieżące w 2019 roku mają zamknąć się w kwocie 194 mln zł. – Nasze wydatki bieżące wciąż rosną – wyjaśniała Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – Jeszcze w 2016 roku wynosiły one „zaledwie” 156 mln zł. Na ten wzrost duży wpływ miała reforma systemu edukacji.
W tym miejscu ponownie pani wójt przedstawiła kilka liczb. I tak w 2013 roku wydatki bieżące na publiczną oświatę wyniosły „jedynie” 49 mln zł, podczas gdy w roku 2018 – aż 70 mln zł. Pięć lat temu na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych gmina wydawała 11 mln zł, teraz – 22 mln zł. Zwiększyła się jednocześnie liczba uczniów (jest ich o 1249 więcej niż pięć lat temu) i nauczycieli (389 w 2013 roku i 551 obecnie), ale także szkolnych psychologów, bo coraz więcej dzieci ma różnego rodzaju dysfunkcje. Na wydatki bieżące ma też wpływ rosnące „janosikowe”, które w przyszłym roku ma wynieść ponad 9,6 mln zł.
– Gmina buduje kolejne place zabaw, boiska, szkoły, przedszkole, dlatego trudno spodziewać się, że ta tendencja się odwróci – mówiła wójt Batycka-Wąsik. – Te obiekty będzie trzeba potem utrzymywać, więc nasze wydatki nie zmaleją.

Nowi radni zaznaczyli swoją obecność

Jeśli chodzi o przyszłoroczne inwestycje, to tu warto wspomnieć przede wszystkim o budowie szkoły w Zamieniu, rozbudowie szkoły w Nowej Iwicznej oraz budowie przedszkola w Wólce Kosowskiej. Choć na te trzy zadania zaplanowano najwięcej pieniędzy – łącznie około 29 mln zł – priorytetem ma być gospodarka wodno-ściekowa, na którą pójdzie ponad 10 mln zł.
– Chcemy dokończyć budowę kanalizacji sanitarnej – zadeklarowała wójt Lesznowoli. Prawie 18,5 mln zł zostanie też przeznaczone na budowę dróg oraz transport. W sumie gmina chce w przyszłym roku realizować 64 zadania inwestycyjne. Być może na niektóre przedsięwzięcia będzie trzeba zaciągnąć pożyczki w formie obligacji. Mimo to wójt podkreśliła, że sytuacja finansowa gminy jest dobra, a zobowiązania wynoszące około 9 mln zł rocznie mieszczą się w rozsądnych granicach.
– Wskaźniki zadłużenia są w normie – przekonywała radnych wójt. – Dlatego uważam, że plan który nakreśliliśmy jest pragmatyczny i realny.
Następnie skarbnik Elżbieta Obłuska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu budżetu. Choć opinia była pozytywna, RIO zwróciła uwagę na wysokie planowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów (12,7 mln zł), które może być gminie trudno zrealizować.
– A co jeśli nie osiągniemy spodziewanego pułapu dochodów, czy będziemy ciąć wydatki – dopytywała radna Monika Maciak.
– Będziemy wspólnie o tym decydować – uspokoiła młodą radną wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.
Głos w poprzedzającej podjęcie uchwały dyskusji zabrali też radni PiS, którzy zasygnalizowali potrzebę rozbudowy stołówki w szkole w Łazach (Krzysztof Łupiński zażyczył sobie, aby ta inwestycja została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej), budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łączności prowadzącej od alei Krakowskiej do szkoły oraz zwiększenia o 50 tys. zł dotacji dla uczniowskich klubów sportowych.
– Ten budżet powinien być bardziej zrównoważony – zauważył Bartłomiej Soszyński z PiS. Wójt Batycka-Wąsik wyjaśniła, że na każdej sesji przyjęty budżet będzie nieco zmieniany, a wszystkie zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane. To uspokoiło radnych, którzy jednogłośnie poparli projekt uchwały.

TW

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię