PIASECZNO Firma Mota-Engil Central Europe S.A. zaprasza mieszkańców Piaseczna do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym na temat realizowanej inwestycji „Rozbudowa rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Piaseczno”.


Spotkanie to odbędzie się 13 czerwca w Piasecznie w hotelu DeSilva Piaseczno (Piaseczno, ul. Puławska 42) w godzinach 15.00-17:00.

Więcej informacji na temat spotkania: www.stacjapiaseczno.pl, tel. 795-47-45-63

Rozbudowywana stacja 220/110 kV Piaseczno Stacja 220/110 kV Piaseczno zlokalizowana jest w północnej części miasta Piaseczno przy ul. Energetycznej. Stacja znajduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jaki jest cel inwestycji?

Inwestycja zapewni poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie, dzięki czemu wzrośnie niezawodność systemu przesyłu energii elektrycznej oraz ograniczone zostanie do minimum ryzyko związane z wystąpieniem krytycznych awarii systemowych.

Oddziaływanie stacji na otoczenie

W trakcie prac budowlanych:

Modernizacja stacji elektroenergetycznej Piaseczno to typowe przedsięwzięcie z dziedziny budownictwa elektroenergetycznego o niewielkiej skali prac budowlano-montażowych, a w rezultacie minimalnym oddziaływaniu na najbliższe sąsiedztwo stacji.

Wyjątkiem w tym względzie może być okresowe, nieznaczne zwiększenie poziomu hałasu w sąsiedztwie miejsc prowadzenia prac budowlanych spowodowane koniecznością użycia maszyn (koparka, dźwig) i środków transportu.

W trakcie eksploatacji stacji:

Hałas

Głównym źródłem hałasu w stacji są autotransformatory i wentylatory służące do ich chłodzenia. Zarówno w trakcie przebudowy stacji, jak i w trakcie jej eksploatowania poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych prawem norm wynoszących 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień.

Specyficznym zjawiskiem występującym w pobliżu stacji jest szum słyszalny w warunkach dużej wilgotności powietrza. Jego źródłem jest tzw. ulot – rodzaj specyficznego wyładowania elektrycznego przy powierzchni przewodów najwyższych napięć.

Podmiotami odpowiedzialnymi za rozbudowę stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Piaseczno są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PSE Inwestycje S.A. oraz Mota-Engil Central Europe S.A.

inf. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię