Rozżalony burmistrz poszedł do sądu

2

KONSTANCIN-JEZIORNA Podczas sesji, która odbyła się 22 czerwca rada miejska nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Kazimierz Jańczuk najpewniej poczuł się tym faktem dotknięty, bo postanowił zaskarżyć uchwałę rady miejskiej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym


W piśmie skierowanym zarówno do sądu jak i rady miejskiej burmistrz wyjaśnia, że zaskarża uchwałę, bo nie ma w niej uzasadnienia, a ponadto ocena radnych, którzy zagłosowali przeciwko udzieleniu mu wotum zaufania była – zdaniem Kazimierza Jańczuka – arbitralna. Burmistrz wnosi więc o stwierdzenie nieważności uchwały. W uzasadnieniu podnosi, że nieudzielenie mu przez radę wotum zaufania jest pierwszym krokiem do ewentualnego odwołania go z pełnionej funkcji. Burmistrz podnosi też kwestię Raportu o stanie gminy, do którego radni na komisjach nie wnosili poprawek. W trakcie debaty nad raportem też – zdaniem Kazimierza Jańczuka – nie wniesiono uwag uzasadniających nieudzielenie mu wotum zaufania. A właśnie ocena raportu ma decydować o przyznaniu burmistrzowi wotum zaufania. Kazimierz Jańczuk dodaje, że rada miejska „nie może podejmować arbitralnych rozstrzygnięć bez wskazania motywów swojej oceny”, a takie działania należy traktować jako naruszenie zasad praworządności.

TW

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię