Rusza VIII edycja Budżetu Obywatelskiego, projekty można zgłaszać od 24 czerwca

0

PIASECZNO Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują, na co wydać milion złotych z gminnego budżetu w 2025 roku. Projekty można zgłaszać od 24 czerwca do 8 lipca br.

 

Organizowany już po raz ósmy Budżet Obywatelski podobnie jak w roku ubiegłym będzie obejmował całą gminę Piaseczno – zarówno miasto, jak i 32 sołectwa. Wszystkie informacje dotyczące zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w 2025 roku dostępne są na stronie internetowej piaseczno.budzet-obywatelski.org.

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów rozpocznie się 24 czerwca. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać przez dwa tygodnie (na projekty papierowe i online czekamy do 8 lipca w godzinach pracy urzędu, czyli do godziny 17.00). Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie trzy projekty. Zaproponowane zadania muszą być możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych muszą dotyczyć nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny, a także muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy. Zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania muszą być dostępne nieodpłatnie i ogólnodostępne. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 130 tys. zł.
Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony piaseczno.budzet-obywatelski.org. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia – min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierających dany projekt.
Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów będzie się odbywać poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbędzie się w dniach 2–13 września 2024 r. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie mogą wziąć czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem jest zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w głosowaniu.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2024. Z kolei projekty, które mieszkańcy gminy Piaseczno wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2025.

Harmonogram
– Zgłaszanie projektów: 24 czerwca–8 lipca 2024 r.
– Weryfikacja projektów: 9 – 22 lipca 2024 r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku oceny projektów: do 29 lipca 2024 r.
– Składanie odwołań: do 2 sierpnia 2024 r.
– Rozpatrywanie odwołań: do 9 sierpnia 2024 r.
– Możliwość wycofania projektów przez pomysłodawcę: do 12 sierpnia 2024 r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi Budżetu Obywatelskiego informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej pomysłodawcy: do 12 sierpnia 2024 r.
– Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 23 sierpnia 2024 r.
– Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 2–13 września 2024 r. (w godzinach pracy urzędu)
– Ustalenie wyników głosowania: 16– 27 września 2024 r.
– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 4 października 2024 r.
Więcej szczegółów na stronie piaseczno.budzet-obywatelski.org oraz na naszym Facebooku: fb.com/Budzet.Piaseczno.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: [email protected], tel. 22 701 76 50.

Biuro Promocji i Kultury

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię